Menu
Эл-Сөздүк

евгеника (тукум таануу)

евгеника
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: евгеника (тукум таануу)

Kyrghyz Russian
тукум; сперма;
таануу; признание;
саясат таануу; политическая наука;
Товардык белгинин катталышын жараксыз деп таануу Аннулирование регистрации товарного знака
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо Признание индивидуальной пропавших и декларация о его смерти
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат. Подтверждение индивидуального пропавших и декларации его смерти должны быть подчинены закону страны форуме.
Жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү катарында чет мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди таануу Признание документов, выданных органами иностранных государств в области сертификации актах гражданского состояния
Жеке адамды аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таануу сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным должны быть подчинены закону страны суда.
Сорт, тукум башка өлкөлөрдө Корголуучу селекциялык жетишкендиктердин мамлекеттик реестринде катталган аталышында сунушталууга тийиш. Разнообразие растений, порода животных должны быть представлены и в других странах под тем же наименованием, как и в Государственном реестре.
үйрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялык, эксперименталдык чарбаларды жана мамлекеттик сорт сыноо мекемелерин түзүү жана аларды иштетүү; создание и функционирование элитных семян, племенных, экспериментальных и селекционных подразделений и государственных учреждений элитных семян;
Даниелдин энеси америкалык, атасы израилдик, ал Ратжерс университетинин алдындагы Дуглас кыздар колледжинде окуп, Жакынкы Чыгыш таануу адистигин алды. мать Даниэль является американец, отец Израиля, она теперь окончил Дуглас колледжа, женском колледже в Университете Рутгерса, со степенью в ближневосточных исследований.
Ар бир иш жүзүнө ашкан тукум курут кылуудагы акыркы кадамдын бирибаскынчы колун алып,мындайча сүрөттөй ала турганы:"Кудайым, бул адамдар өзүн эмне кылып жатышат? В последней главе в любом успешном геноцида в котором угнетатель может удалить свои руки и сказать: "Боже мой, что делают эти люди себе?
Жогорку деңгээлдеги улуттук домендерди каттоо белгилүү бир шарттар менен байланыштуу, алардын ичинен эң маанилүүлөрүнүн бири – эл аралык аренада өлкөнү таануу. Оформление доменов верхнего уровня связана с конкретными требованиями и одним из самых важных условий является признание государства на мировой арене.
Селекциялык жетишкендикти айырмалуулук, бир түрдүүлүк жана туруктуулук жагынан баалоодо Мамлекеттик комиссия, Мамлекттик асыл тукум инспекциясы төмөндөгүлөргө негиздене алышат: В ходе оценки селекционного достижения на отличимость, сходства и стабильности, Госкомиссия и Государственный Восходящее инспекция может основываться на:
Кыргызпатенттин, Мамлекеттик комиссиянын, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясынын кызматкерлери бул мекемелерде иштеген бардык мезгил ичинде селекциялык жетишкендикке патент алууга өтүнмө берүүгө укуксуз болушат. Сотрудники Кыргызпатента, Государственной комиссии и Государственной племенной инспекции не вправе подавать заявки на выдачу патента на селекционное достижение в течение всего срока работы в этих учреждениях.
Техникалык өнүгүүнүн жүрүшүндө Мамлекеттик комиссия, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясы селекциялык жетишкендиктин баяндалышын патенттин күч-аракетинин жүрүшүндө, кандай мезгилде болсун толуктоого укуктуу болушат. В ходе технического развития Госкомиссия и Государственный Восходящее инспекция вправе добавить описание селекционного достижения любое время в течение периода действия патента эффективности.
Улуттук команда 1-класстар (жазганды үйрөтүү, окуу, математика, мекен таануу) жана 5- класстар (эне тили, адабият, математика, табият таануу жана тарых) үчүн ааламдык билим берүүнүн идеяларына негизделген сабактарды даярдашты. Сборная подготовлена ​​уроки на основе принципов глобального образования для класса (обучение письма, чтения, математики, краеведческая) и для 5-го класса (обучение на родном языке, литературе, математике, естественным наукам и истории).
Автордук укук (интеллектуалдык иштин натыйжасынын автору катары таануу укугу) мүлктүк эмес жеке укук болуп эсептелет жана чыгармачыл эмгеги менен интеллектуалдык иштин натыйжасын түзгөн адамга гана таандык болушу мүмкүн. Право авторства (статья threeright быть признанным в качестве автора на результат интеллектуальной деятельности) должны быть ничего неимущественным правом, которые могут принадлежать только человеку, который создал результата интеллектуальной деятельности
Каралып жаткан контекстте, Джон Локктун өз назариятын теологиялык негиз менен түптөгөнү, тагыраак айтканда, жарандык коомдун негизги принциптерин таануу үчүн, Кудай адамга ой жүгүртүү жөндөмүн берген деген көз-карашы эч кандай мааниге ээ эмес. В этом контексте она даже не имеет значения, что Локк дает директор Либеральной института, Берлин, Германия богословской основы его теории, а именно, что Бог дал людям факультет причине признать основные положения гражданского общества.
Мунун негизги себептеринин бири «Мекен таануу» курсу боюнча усулдук адабияттар менен педагогдорду начар камсыз кылуу, ошондой эле ушул сабак боюнча, өзгөчө окутуу өзбек жана орус тилиндеги мектеп окуучулары үчүн окуу китептеринин жетишсиздиги. Одной из главных причин этого заключается в недостаточной предоставления методической чтения для преподавателей курса Родина исследований и отсутствия учебников по этому предмету, особенно для школ, обучающих на узбекском и русском языках.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: