Меню
Эл-Сөздүк

КҮБӨ

КҮБӨ — топоним. Көкөтөйдүн ашына чакырылган дугул элинин жери. «Күн чыгыш Күбө жери бар, Күлдү дугул эли бар» (Сагымбай Орозбаков, 3. 99).

КҮБӨ

КҮБӨ — жоого кийилүүчү ок өтпөс сырт кийим. К. баалуу сырт кийим катары да айтылат. К-нүн эпосто ак күбө, көк күбө, кыл күбө, күбө тон деген түрлөрү жолугат: «Ак күбө тонду кийгени, Аккула атка мингени». Көкөтөйдүн ашында Манас менен эр сайышка чыкканда Коңурбай «Темир тондун тышынан Көк күбө чопкут жамынып» (Сагымбай Орозбаков, 3. 236) чыкканы айтылат.

Күбө

КҮБӨ – талаш-тартышты чечүү үчүн мааниси бар же иш боюнча аныкталуучу маалыматтар менен жагдайлар белгилүү болгон жак. Жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, шек саналуучулардын, айыпталуучулардын ишке катышып жаткандыгына карабастан, мындай адамдар К. катарында суракка алынышы мүмкүн. К. катары чакырылган адам сотко келүүгө жана чын көрсөтмөлөрдү берүүгө милдеттүү. Эгер ал оорусуна, улгайгандыгына, майыптыгына же дагы башка негиздүү себептерге байланыштуу соттун чакыруусу боюнча келе албаса, К. өзүнүн турган жеринде сот тарабынан суракка алынышы мүмкүн.

күбө

күбө (мите)

күбө

күбө (кепил)
күбө болуу
күбөнаама

күбө

I зат. Жүнгө, жүндөн жасалган буюмдарга, кийим-кечеге, данга ж. б. зыян келтирүүчү көпөлөк курту жана анын көпөлөгү. Терини күбөдөн сактоо үчүн ящикке салынат да, арасына нафталини бар баштыкчалар кошо салынат («Айыл чарба»).
КҮБӨ II зат. 1. Окуяны, болгон ишти ж. б. өз көзү менен көргөн, билген, бир нерсенин аныктыгын же төгүндүгүн далилдей ала турган адам. Карыя чын айтат, чындыгына мен да күбө болоюн (Жантөшев).
2. Өзүнө белгилүү иштер, фактылар боюнча айтып берүү, далилдөө үчүн сотко чакырылып келинген адам.
КҮБӨ III зат. Эпостук чыгармаларда: ок өтпөс жоо кийими. Ак күбөнү жамынып, Атышар жоого камынып («Манас»). Этеги жайык көк күбө, Эр Коңурбай ушу дөө («Манас»).

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: