Menu
Эл-Сөздүк

АСАН - Кайгы

– болжолдуу маалыматтарга караганда XV к. жашап өткөн акын. Калайык-калктын бул даанышман насаатчысынын ысымы кыргыздарга гана эмес, коңшу казак элине да кеңири маалым болгон. Ушундан улам аны белгилүү казак окумуштуусу Шокан Валиханов «калайык-калктын оюнан чыкпас көчмөн философу» деп мүнөздөп кеткени бар. Анын адамдарды табиятка ырайымдуу мамиле кылуу, аны теңата дүнүйө катары кабылдоого чакырган гуманисттик, экологиялык мазмундагы насыят, осуяттары эчен кылымдан бери эл оозунан түшпөй айтылып келет. Анын пикири боюнча жанжаныбарларды жабыркатпай, алар үчүн ар тараптуу камкордук жасоо – адамдын бирден бир вазийпасы, бийик адамгерчилигинин башкы көрсөткүчү. А. адамдардын жүрөгүнө мээрмандык, боорукердик сезимди бекем уютууга, жаз, кыш дебей жаныбарларды жадынан чыгарбай, аларга коюнун кеңири ачып, кең пейилин көрсөтүүгө үндөгөн бир катар таасирдүү ыр циклдарын жараткан.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: