Меню
Эл-Сөздүк

АСАН - Кайгы

– болжолдуу маалыматтарга караганда XV к. жашап өткөн акын. Калайык-калктын бул даанышман насаатчысынын ысымы кыргыздарга гана эмес, коңшу казак элине да кеңири маалым болгон. Ушундан улам аны белгилүү казак окумуштуусу Шокан Валиханов «калайык-калктын оюнан чыкпас көчмөн философу» деп мүнөздөп кеткени бар. Анын адамдарды табиятка ырайымдуу мамиле кылуу, аны теңата дүнүйө катары кабылдоого чакырган гуманисттик, экологиялык мазмундагы насыят, осуяттары эчен кылымдан бери эл оозунан түшпөй айтылып келет. Анын пикири боюнча жанжаныбарларды жабыркатпай, алар үчүн ар тараптуу камкордук жасоо – адамдын бирден бир вазийпасы, бийик адамгерчилигинин башкы көрсөткүчү. А. адамдардын жүрөгүнө мээрмандык, боорукердик сезимди бекем уютууга, жаз, кыш дебей жаныбарларды жадынан чыгарбай, аларга коюнун кеңири ачып, кең пейилин көрсөтүүгө үндөгөн бир катар таасирдүү ыр циклдарын жараткан.

Примеры переводов: АСАН - Кайгы

Кыргызский Русский
кайгы горе
кайгы горе
кайгы печаль
кайгы печаль
Дүйнөнүн акыры келгиче жашообуз кайгы-капа менен эле коштолушу керекпи? Если наша жизнь будет отмечен только печали и горя до конца не доходит?
Адамзат туш болуп жаткан кайгы-касыреттерге Жахабанын Күбөлөрү да кабылат. Свидетели Иеговы не защищены от бедствий, которые происходят человечество в целом.

Примеры переводов: АСАН - Кайгы

Кыргызский Английский
кайгы grief
кайгы sorrow
кайгы grief
кайгы sorrow
Дүйнөнүн акыры келгиче жашообуз кайгы-капа менен эле коштолушу керекпи? Should our lives be marked only by sadness and grief until the end comes?
Адамзат туш болуп жаткан кайгы-касыреттерге Жахабанын Күбөлөрү да кабылат. Jehovah's Witnesses are not immune to the calamities that befall mankind in general.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: