Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: чекене баа

Кыргызский Английский
Чекене төлөмдөрдү иштеп чыгуу жана өткөрүү үчүн колдонулган система.
Чекене рынокто чет өлкө валютасын сатып алып жана саткан институционалдык бирдик.
Дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү жана өнүктүрүү маселелери каралды. It is considered questions of establishment and development of business entity in the sphere of distributing trade.
Алынган натыйжаларды дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү практикасында колдонууга болот. Obtained results can be applied in case of establishment business entities in practice in the sphere of distributing trade.
Мөөнөтсүз болуп саналган аз суммадагы төлөмдөр. Чекене төлөмдөргө камсыздандыруу төлөмдөрү, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар ж.б. кирет.
Өзүндө эсептешүү банкын жана алар ортосунда түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн сунуштоо боюнча ишкердикти жүзөгө ашырган чекене агенттерди камтыган система.
Чекене агенти төлөөчүлөрдөн алынган акча каражаттарын эсепке алуу боюнча жана белгилүү бир алуучулардын пайдасына гана эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн колдонулган эсептешүү эсебине ээ болгон банк же анын филиалы.
Банк жана агент ортосунда түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн банктын атынан сунуштоо ыкмасы, ал банктарга өз кызмат көрсөтүүлөрүн банктын имаратынан тышкары да сунуштоого өбөлгө түзөт.
«Узун кезек: эмне үчүн бизнестин келечеги азыраак же көбүрөөк сатууда» нын автору Крис Андерсон интернет продюсерлер менен дистрибьютерлерге салттуу чекене сатыкта сатылбаган продукцияларды көрүүчүлөргө жайылтууга кантип өбөлгө түзөрүн баяндайт. In The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, author Chris Anderson describes how the Web enables producers and distributors to target niche audiences with products that don’t sell in high enough volume for traditional retail outle
Ошондой эле биз айрым тармактарда кеңеш берүү кызматтары башкаларга караганда көбүрөөк колдонуларын байкадык, атап айтканда, бизден пайда алуучу компаниялардын көбү дүң жана чекене соода секторунда болсо, бенефициарлардын эң аз саны машина куруу жана сала We also notice that some industries use consulting services more than others, that is, the largest share of beneficiary companies are in the wholesale and retail sectors, while the smallest number of beneficiaries come from the machinery production and he
Банктын компьютердик түйүнүнө үй же кеңсе терминалдарды (өздүк компьютер, стационардык телефон) туташтыруу аркылуу, «үйдө» аралыктан банктык тейлөө жана банктардын кардарларга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга) чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо ыкмасы.
Сунуштоочу (акча каражаттарын алуучу) алдында акча милдеттенмесин аткаруу максатында акча каражаттарын чекене агентке же банкка салууну, анын ичинде сунуштоочулардын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн алдын ала төлөөлөрдү жүзөгө ашырган кардар, жеке адам же юридикалык жак.
Чекене төлөмдөр системасында эсептелинген системанын катышуучуларынын жыйынтыктоочу эсебин жүргүзүү учурунда колдонулат. Эгерде системанын катышуучуларынын биринде эле өзүнүн таза дебеттик позициясын төлөө үчүн каражаттары жетишсиз болсо, анда система бардык катышуучулар үчүн таза позициянын жыйынтыктоочу эсебин толук жөнгө салганга чейин жүргүзбөйт.
Банк менен анын атынан чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде чекене агенттин түйүнү аркылуу сунуштоо тууралуу агенттик келишимге кол койгон юридикалык жак же болбосо жеке ишкер. Чекене иш алып барган агенттер кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрүн сунуштаган жана банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдүн чектелген түрүн гана сунуштаган агенттерге бөлүнүшөт.
Системанын катышуучуларынын жана анын кардарларынын төлөмдөрү, анын ичинде акча-кредит саясатын ишке ашырууга байланыштуу төлөмдөр, банктар аралык финансы рынокторунда (улуттук акча, валюта жана капитал, баалуу кагаздар рынокторунда) келишилген бүтүмдөр боюнча төлөмдөр, ошондой эле чекене төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыктоочу таза позициялары боюнча төлөмдөр.
1) Бул мобилдик телефонду пайдалануу менен төлөмдү жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү, ал төлөөчүнүн байланыш операторунда жайгаштырылган акча каражаттары аркылуу жүзөгө ашырылат. Мында төлөөчү уюлдук телефонунда операцияларды (конклюденттик иш аракеттер) ишке ашыруу менен мобилдик оператордогу өздүк эсебинен акча каражаттарын алдын ала банкка которот.
2) Алуучунун жана/же чекене агенттин пайдасына товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн SMS/USSD-билдирүүлөр аркылуу уюлдук телефондун жардамы менен кардардын эсебинен акча каражаттарын алып салуу жөнүндө кардардын демилгесинин негизинде банктын буйруусу.
Акча жүгүртүлүшүн камсыз кылган технологиялардын, жол-жоболордун, эрежелердин акча каражаттарын которуу системалары менен өз ара байланыштуу системасы. Ири төлөм системасы менен чекене төлөм системасын бири биринен төлөмдөрдүн суммасынын өлчөмүнө жана мөөнөтүнө жараша айырмалашат.
Ал эми маанилүүлүгүнө жана өлкөнүн төлөм системасынын ишине тийгизген таасиринин деңгээлине жараша – системалуу мааниге ээ, маанилүү жана системалуу мааниге ээ эмес төлөм системасы деп бөлүшөт. Системада ишке ашырылган төлөмдөр көлөмүнө жана финансылык туруктуулугуна таасир этүү деңгээлине жараша төлөм системалары системалуу мааниге ээ системалар, жана башка төлөм системаларына бөлүшөт.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: