Меню
Эл-Сөздүк

белги

 • bell
 • bells
 • comparand word
 • horn
 • symptom
 • token
 • trait
 • белги

  mark [маак];
  sign [сайн];
  signal [‘сигнэл]
  Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: белги

  Кыргызский Английский
  белги indication
  белги кошуу Add icon
  илептүү белги exclamation mark
  Жамааттык белги Collective mark
  белги берүү тиби Alert type
  билдирилүүчү белги; - the designation applied for;
  2) билдирилген белги; 2) the designation claimed;
  Товардык белги жана тейлөө белгиси Trademark and Service Mark
  Кайталап чыгарылган белги коюулар товардык белги катары катталбайт: The following designations, which are reproducing:
  Ошентип, мен басып жүрүп, ооруп жаткан жамбашым менен, белги издеп жүрдүм. So by now I was walking the lobby, and of course, that hurt, because of my hip, and I kind of needed a sign.
  Товардык белги ар кандай түстө же түстөрдүн айкалышында катталышы мүмкүн. A trademark may be registered in any color or color combination.
  Селекциялык жетишкендиктин аталышы товардык белги катары пайдаланылбоого тийиш. Denomination of selection achievement must not be used as a trademark.
  Товардык белги юридикалык жактын, ошондой эле ишкерлик кылып жүргөн жеке жактын атына катталышы мүмкүн. A trademark may be registered on the name of a legal entity as well as natural person conducting entrepreneurship activity.
  ЭрК партиясы үчүн региондук белги партиялык тизмедеги талапкерлердин кезегин аныктоо үчүн маанилүү болду. For the "ErK" party the regional attribute was an important one for defining candidates' places on the party list.
  товардык белги мыйзамсыз колдонулган товарларга арест салуу же аларды жок кылуу аркылуу иш жүзүнө ашырылат. - arrest or destruction of the goods in relation to which a trademark was used illegally.
  Товардык белги колдонулуучу товарлардын мүнөзү товардык белгини каттоого эч качан бөгөт болуп саналбоого тийиш. The nature of goods to which a trademark is applied, should not be an obstacle for registration of a trademark.
  Мындай коюмдардын түрүндө биринчи белги биринчи таймдын жыйынтыгын, ал эми экинчиси - оюндун жыйынтыгын билдирет. In this kind of bet the first symbol shows the result of the first half, and the second symbol shows the result of the game.

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: