Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алтын

Кыргызский Английский
алтын gold
Акча каражаты катарындагы алтын Gold as Money
4. Акча каражаты катарындагы алтын 4 Gold as Money
Адамдар банктарга алтын төлөп, эсеп ачышкан. The individuals acquired an account by paying gold into this bank.
Азыр алтын ар дайым тартыш болот деген доктрина бар.. Now there is a doctrine that says there is not enough gold.
Бирок алтын стандарты андай кырдаалга туш болгон эмес! But the gold standard didn’t fail!
Бул анын алтын стандартынан четтөө маселесин көрсөтөт. This illustrates the problem of going away from the gold standard.
Демек, алтын акча тутумунун негизинде күн кечирсе болот. We can therefore exist with the system of gold money.
Лорд Кейнс алтын стандартын “түркөйлүктүн калдыктары” деп атаган. Lord Keynes called the gold standard a “barbarous relic.”
Эми мага алтын менен гана эмес, өзүм каалаган таризде төлөп беришет. But now I have the promise not only of being paid in gold, but I also have the power to choose.
Демек, алтын жана күмүш акчаны эл жараткан деген тыянак чыгарсак болот. Thus we must realize that the evolution to gold and silver money was brought about by private persons.
Алар албетте алтын алышкан, бирок ага көбүрөөк акча төлөөгө аргасыз болушкан. They received gold, of course, but they had to pay more for the things they wanted to buy.
Ал мезгилде түзүлгөн келишимдеги Дукат – белгилүү бир көлөмдөгү алтын болгон. At the time you made this agreement a Ducat meant a definite quantity of gold.
Балким алтын биз дем алып жаткан абадай кенен болуп, ага акча төлөбөй калаарбыз. Perhaps gold will become as plentiful as air, and free to everyone.
Акча резервдери тартылып алынып, алтын менен иштөө мыйзамсыз иш-аракет катары каралган. Holdings of gold were confiscated and it has been made illegal to deal with gold.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: