Меню
Эл-Сөздүк

айрым

discrete [дис‘криит];
distinct [дис’тиңкт]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: айрым

Кыргызский Английский
айрым individual
айрым бир башка салым кошкон жактар. Certain other contributors.
Спорттун айрым бир түрүнө кызыгуу абдан көп The great interest to the certain kinds of sport.
Мында биз айрым волонтёрлор менен таанышабыз. Here are glimpses of a few volunteers.
Таштандылар такай эмес, айрым учурларда гана жыйналчу. Garbage collection has been irregular and sporadic.
3.Белгилүү инсандар жана айрым региондогу белгилүү инсан; 3.Famous personalities and popularity in a certain region
• Белгилүү инсандар жана айрым региондогу белгилүү инсан • Famous personalities and popularity in a certain region
Экспресстерге айрым жыйынтыктарды кошуу боюнча чектөөлөр Limitations on inclusion to the expresses of some results
Консультанттардын кызматтарын сатып алуунун айрым ыкмалары Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services
Элдин айтымында ал - айрым жамааттарга келген биринчи чет элдик. He is the first foreigner to have visited some communities, the people told him.
Бул айрым адамдар Мусулмандар жөнүндө эскиче ойлогондой эле нерсе. It is similar to the way people can stereotype Muslims as one certain thing.
Укуктардын жана чектөөлөрдүн айрым түрлөрүн каттоонун өзгөчөлүктөрү Specific features of registration of certain types of rights and limitations
Мураска кирген мүлккө карата айрым мураскорлордун артыкчылыктуу укугу Preferential Right of Certain Heirs to the Property, Included into Succession
Бул айрым редакторлор ойногон «координатордун» ролунан таптакыр башкача. That's quite different from the "fixer" role that some editors play.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: