Menu
Эл-Сөздүк

алыс

 • ambitious
 • far away
 • far off
 • faraway
 • far-off
 • long-distance
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Examples of translations: алыс

  Kyrghyz English
  Жөө басканга алыс болот It is too far to walk
  Ал бул жерден бир топ эле алыс It's quite far from here
  Ал эми шайлоолор да алыс эмес.. And elections are not far away.
  Жана башында биз анча алыс кеткен жокпуз. And we didn’t get very far at first.
  Алардын бири - бул адам тилдердин алыс мамилелери. One thing is distant relationships among human languages.
  Аларды кичинекей балдардын колуна түшпөгүдөй алыс кармаңыз. Keep them out of the reach of small children.
  Мектеп окуучулары мектептен алыс эмес жашайт жана 10 мүнөт жол басышат. The children as a rule live not far from schools, up to 10 minutes away.
  Аймакта андан ары кабар айтып жүрүп ал ошол меймандын аны анча алыс эмес жерден карап турганын байкаган . As he continued preaching in the territory, he noticed that the guest was watching him from a short distance away.
  АКШнын жана Батыш Европанын адис тарыхый лингвисттери алыс мамилелерди, чоң топторду, жана тааныш тил бүлөлөрдөн байыркы топторду изилдөөдөн көбүнчө качып жүрүшөт. And the professional, historical linguists in the U. S. and in Western Europe mostly try to stay away from any long-distance relationships, big groupings, groupings that go back a long time, longer than the familiar families.
  Маркстын ою боюнча, дин адамдарды бири-биринен окчундатып, адамды адамга мүнөздүү сапаттардан ажыраткан, бирок Маркстын адам жөнүндө концепциясы чыныгы жашоодон алыс, абстракттуу нерсе болгон. For him, religion was alienating.For it kept human beings from becoming truly human; but the conception of the human in Marx’s thought is only an abstraction devoid of substantive content.
  Ал ошондой эле жарандык коомго мүнөздүү болгон плюрализмден бир топ алыс тургандай сезилет, бирок Ислам дини үчүн маанилүү болгон дагы бир шарт – дин менен мамлекеттин айкалышы жана белгилүү бир максатты ишке ашыруу, б.а.Аллахтын эркин элге жеткирүү. It seems to be at some distance form that pluralism which is such a feature civil society, also important is the fusion of church and state in Islam and the injunction for the state to fulfil a certain purpose, i. e. the realisation on earth of the will o
  Кыргыз Республикасынын жарандарына менчикке же пайдаланууга берилген жана калк жашаган пункттан жөө барууга алыс болгон айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу үчүн айыл чарба жерлеринде пайдаланууга жарактуу болбогон жер тилкелерин же түшүмдүүлүгү аз For the purposes of utilization of agricultural land allocated into ownership or for use to the citizens of the Kyrgyz Republic and located outside the borders of pedestrian accessibility at a remote distance from the settlement, allocation of the land pl

  So following similar words is found:
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: