Menu
Эл-Сөздүк

адамдар

 • folks
 • humans
 • people
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Examples of translations: адамдар

  Kyrghyz English
  адамдар people
  Бирок адамдар унутчаак болот. But the people are prone to forget
  Бирок аны ал адамдар билишпейт. But these people don’t know it.
  Бирок аны ушул адамдар эле билишпейт. Only these people don’t know it.
  Кудайдын алдында бардык адамдар бирдей. All persons are equal in the sight of God.
  Патент алууга өтүнмө берүүгө укуктуу адамдар Persons Who Have the Right to Submit an Application for Granting a Patent
  Ооба, аларга жаш адамдар керек болуп жатышкан. Yeah. They needed some young blood.
  Ошондой эле карыз акча алышкан дебитор адамдар да бар. Then there are also people who are debtors, who have debts in money.
  Салык консультантынын сынактарына киргизилген адамдар Persons admitted to take examinations to become tax consultans
  Төмөнкүдөй адамдар мамлекеттик кызматчы боло алышпайт: None of the following may qualify for civil service:
  керээзди окууга жөндөмү жок сабатсыз жана башка адамдар, illiterate and other person unable to read the testament.
  Эгер болуп калса, анда адамдар жаңы көйгөйгө туш болушат. But if it does , then people will have to deal with the new problem.
  ишенимдүү адамдар, камкорлор же кепилдер тарабынан жасалган made by authorized persons, trustees or guardians
  Өзгөчө Ислам динин көпчүлүк адамдар жырткычка салыштырышат. And Islam, more than any other, the argument goes, is the likely predator.
  Азыркы учурда адамдар акчанын көбөйүшү жөнүндө сүйлөшүшпөйт. People nowadays don’t talk about the increase in the quantity of money;
  жеке өзү же ишенимдүү адамдар аркылуу ишкердик менен алектенүү; engage in business activity in person or via another person empowered to act for him;
  Муниципалдык кызмат орундарын төмөндөгүдөй адамдар ээлей албайт Municipal positions may not be occupied by following individuals

  So following similar words is found:
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: