Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: адамдар

Кыргызский Русский
адамдар люди
Бирок адамдар унутчаак болот. Но люди склонны забывать
Бирок аны ал адамдар билишпейт. Но эти люди не знают его.
Бирок аны ушул адамдар эле билишпейт. Только эти люди не знают его.
Кудайдын алдында бардык адамдар бирдей. Все люди равны в глазах Бога.
Патент алууга өтүнмө берүүгө укуктуу адамдар Лица, которые имеют право подать заявку на выдачу патента
Ооба, аларга жаш адамдар керек болуп жатышкан. Да. Они необходимы некоторые молодую кровь.
Ошондой эле карыз акча алышкан дебитор адамдар да бар. Тогда есть также люди, которые должники, имеющие задолженность в деньгах.
Салык консультантынын сынактарына киргизилген адамдар Лиц, допущенных к сдачи экзаменов, чтобы стать налоговые consultans
Төмөнкүдөй адамдар мамлекеттик кызматчы боло алышпайт: Ни один из следующих не может претендовать на государственной службе:
керээзди окууга жөндөмү жок сабатсыз жана башка адамдар, неграмотный и другой человек не может прочитать завещание.
Эгер болуп калса, анда адамдар жаңы көйгөйгө туш болушат. Но если это так, то люди будут иметь дело с новой проблемой.
ишенимдүү адамдар, камкорлор же кепилдер тарабынан жасалган сделаны уполномоченными лицами попечителей или опекунов
Өзгөчө Ислам динин көпчүлүк адамдар жырткычка салыштырышат. И ислам, больше, чем любой другой, утверждают они, является, вероятно, хищник.
Азыркы учурда адамдар акчанын көбөйүшү жөнүндө сүйлөшүшпөйт. Люди в наше не говорить об увеличении количества денег;
жеке өзү же ишенимдүү адамдар аркылуу ишкердик менен алектенүү; участвовать в деловой активности лично или с помощью другого лица, имеющего право действовать от него;
Муниципалдык кызмат орундарын төмөндөгүдөй адамдар ээлей албайт Муниципальные должности не могут быть заняты следующим лицам

Примеры переводов: адамдар

Кыргызский Английский
адамдар people
Бирок адамдар унутчаак болот. But the people are prone to forget
Бирок аны ал адамдар билишпейт. But these people don’t know it.
Бирок аны ушул адамдар эле билишпейт. Only these people don’t know it.
Кудайдын алдында бардык адамдар бирдей. All persons are equal in the sight of God.
Патент алууга өтүнмө берүүгө укуктуу адамдар Persons Who Have the Right to Submit an Application for Granting a Patent
Ооба, аларга жаш адамдар керек болуп жатышкан. Yeah. They needed some young blood.
Ошондой эле карыз акча алышкан дебитор адамдар да бар. Then there are also people who are debtors, who have debts in money.
Салык консультантынын сынактарына киргизилген адамдар Persons admitted to take examinations to become tax consultans
Төмөнкүдөй адамдар мамлекеттик кызматчы боло алышпайт: None of the following may qualify for civil service:
керээзди окууга жөндөмү жок сабатсыз жана башка адамдар, illiterate and other person unable to read the testament.
Эгер болуп калса, анда адамдар жаңы көйгөйгө туш болушат. But if it does , then people will have to deal with the new problem.
ишенимдүү адамдар, камкорлор же кепилдер тарабынан жасалган made by authorized persons, trustees or guardians
Өзгөчө Ислам динин көпчүлүк адамдар жырткычка салыштырышат. And Islam, more than any other, the argument goes, is the likely predator.
Азыркы учурда адамдар акчанын көбөйүшү жөнүндө сүйлөшүшпөйт. People nowadays don’t talk about the increase in the quantity of money;
жеке өзү же ишенимдүү адамдар аркылуу ишкердик менен алектенүү; engage in business activity in person or via another person empowered to act for him;
Муниципалдык кызмат орундарын төмөндөгүдөй адамдар ээлей албайт Municipal positions may not be occupied by following individuals

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: