Меню
Эл-Сөздүк

Eighteen

он сегиз
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: eighteen

Английский Кыргызский
minors - upon achieving the age of eighteen; он сегиз жашка чыга элек - бойго жете электерге;
Citizens of Kyrgyz Republic who have attained the age of eighteen shall have voting rights. Кыргыз Республикасынын он сегиз жашка толгон жарандары шайлоого укуктуу.
Minors in the age of fourteen through eighteen shall independently be liable for inflicted harm on general grounds. Он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр келтирилген зыян үчүн жалпы негиздерде өз алдынча жоопкерчилик тартат.
Women occupied eighteen percent of all political and special positions and forty two percent of the administrative ones. Алар бардык саясий жана атайын кызматтардын он сегиз пайызын жана администрациялык кызматтардын кырк эки пайызын ээлешкен.
Kyrgyzpatent within eighteen months since the date of petition submission shall conduct examination of the application on the essence. Кыргызпатент өтүнүч берилген күндөн тартып он сегиз айдын ичинде өтүнмөнү маани-мазмун жагынан калысбаадан өткөрөт.
In 2006, women occupied eighteen percent of positions on the level of political and special positions, and in 2007 - twenty six percent. Саясий жана атайын кызматтардын деңгээлинде 2006-жылы аялдар орундардын 18 пайызын ээлеген, ал эми 2007-жылы 26 пайыз болгон.
students aged over eighteen years, until they finish their studies in a full-time educational establishment, provided that their age does not exceed twenty three years; он сегиз жаштан ашкан окуучуларга - окуу жайларында күндүз окуган окуусун аяктаганга чейин, бирок жыйырма үч жаштан ашпаса;
The organization Council of Kyrgyz Youth held a rally on April eighteen, with fifteen people in front of the Ministry of Education demanding to remove the Uzbek language tests. Кыргыз жаштар кеңеши уюмунун он беш мүчөсү он сегизинчи апрелде билим берүү министрлигинин имаратынын алдында жалпы республикалык тесттин өзбек тилиндеги версиясын алып коюу талабы менен пикетке чыгышкан.
During preliminary examination of the application for an industrial design, provisions of paragraphs three-fifteen, eighteen of Article twenty three of this Law shall be applied appropriately. Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнү алдын ала калысбаадан өткөргөндө тийиштүү түрдө ушул Мыйзамдын жыйырма үчүнчү беренесинин үчүнчү-он бешинчи, он сегизинчи бөлүктөрүндө камтылган жоболор колдонулат.
On the applicant's petition provided that appropriate fee is paid Kyrgyzpatent may publish the information related to application till eighteen months since the date of its filing, or if priority is required since the date of priority. Тиешелүү алым төлөнгөн болсо, өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча Кыргызпатент өтүнмө берилген күндөн тартып же, эгерде артыкчылык суралса, артыкчылык берилген күндөн тартып он сегиз айдан мурдагы өтүнмө жөнүндө маалымат жарыялай алат.
On the applicant’s petition provided that appropriate fee is paid Kyrgyzpatent may publish the information related to application till eighteen months since the date of its filing, or if priority is required since the date of priority. Тиешелүү алым төлөнгөн болсо, өтүнмө ээсинин арызы боюнча Кыргызпатент өтүнмө берилген күндөн тартып же артыкчылык талап кылынса, артыкчылык күнүнөн тартып он сегиз айга чейин өтүнмөгө байланыштуу маалыматты жарыялай алат.
A dispositively capable individual, or a minor in the age of fourteen to eighteen who inflicted harm in such a state when he was unable to realize the meaning of his actions or to guide them, shall not be liable for the harm inflicted by him. Аракетке жөндөмдүү жаран же он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки өспүрүм өз иш-аракетинин маанисин түшүнүүгө жөндөмсүз абалда же ага жетекчилик кылуу менен келтирген зыян үчүн ал жооп бербейт.
After expiration of eighteen months since the date of application filing or if priority is required since the date of priority Kyrgyzpatent shall publish the information related to the application in Official Bulletin with the exception of cases when appl Өтүнмө берилген күндөн тартып он сегиз ай өткөндөн кийин же, эгерде артыкчылык суралып жатса, артыкчылык берилген күндөн тартып, өтүнмө чакыртып алынган же ал боюнча патент берүү жөнүндө же патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган мезгилден баш

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: