Menü
Эл-Сөздүк

accounts

 • саноо
 • эсептөө
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: accounts

  İngilizce Kırgız
  Treasury accounts and reports Казыналыктагы эсепке алуу жана баяндама берүү
  Banking accounts and exchange control. Банк эсеп-кысаптары жана валюталык жөнгө салуу.
  to open accounts with banks and financial institutions; банктарда жана финансы мекемелеринде эсептерди ачуу;
  Open and maintain settlement (deposit) accounts with commercial banks; коммерциялык банктарда эсептешүү (аманаттык) эсептерин ачууга жана кармап турууга;
  These accounts show that true worshippers are not immune to disagreements. Бул билдирүүлөр кээде Кудайдын чыныгы кызматчыларынын ортосунда да пикир келишпестиктер болорун көрсөтүп турат
  WinnerSport is unable to accept accounts or offer its services to customers from USA WinnerSport АКШлык кардарлардан эсеп кабыл алууга же аларга кызматтарын сунуш кылууга укуксуз.
  The balances in these accounts shall be transferred into the Treasury Current Account. Ушул эсептердеги калдыктар Казыналыктын эсебине которулат.
  The Treasury shall ensure that such supplementary accounts are authorized only in exceptional cases. Казыналык ушундай кошумча эсептерди түзүүнү өзгөчө учурларда гана камсыз кылат.
  And the banks have money from the savings accounts of simple citizens who, therefore, are creditors. Ал эми банктар карапайым жарандардын аманат эсептеринен акча алып, аларга төлөмөр болушат.
  These accounts as well as other records of the Treasury shall be available for formal statutory audit Бул баяндамалар Казыналыктын башка документтери сыяктуу эле мыйзамда каралган расмий аудит үчүн да ачык болот.
  Neither the National Bank of Kyrgyzstan nor any other institution or person shall have the authority to operate these accounts Кыргызстандын Улуттук банкы, башка мекеме же жак Казыналыктын буйругусуз ушул эсептер боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө укуксуз.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: