Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: acceptable use policy

Английский Кыргызский
Fiscal Policy. Бюджет-салык саясаты.
Government policy Мамлекеттик саясат
Insurance by General Policy Башкы полис боюнча камсыздандыруу
Basic Monetary Policy Trends Акча-насыя саясатындагы негизги тенденциялар
2.4. Monetary Policy Objective 2.4. Акча - насыя саясатынын максаты
MAIN MONETRY POLICY GUIDELINES FOR 2011-2013 АКЧА-НАСЫЯ САЯСАТЫНЫН 2011-2013-ЖЫЛДАРГА НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ
As you already know, by using inflation policy Өзүңөр билгендей, инфляция саясатын колдонуп.
Monetary policy is the center of economic policy. Каржы саясаты экономикалык саясаттын борбору.
Monetary policy is the center of economic policy. Каржы саясаты - экономикалык саясаттын борбору.
Nokia operates a policy of continuous development. Nokia тынымсыз өнүгүү саясатын жүргүзөт.
directs the foreign policy of the Kyrgyz Republic; Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына жетекчилик кылат;
Monetary Policy Report for the first quarter of 2010 2010-жылдын I-чейрегиндеги акча-насыя саясаты жөнүндө эсепберме
1.1. Expected Monetary Policy Implementation Outcomes 1.1. Акча-насыя саясатын жүзөгө ашыруудан күгүлүп жаткан натыйжалар
1.2. Expected Monetary Policy Implementation Outcomes 1.2. Акча- насыя саясатын жүзөгө ашыруудан күтүлүп жаткан натыйжалар
pursuance of internal and foreign policy of the state; мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын турмушка ашырылышы
I'm studying foreign languages and international policy. Мен чет тилдерди жана эл аралык саясатты окуп жатам.
2.6. Conditions of Monetary Policy Objective Achievement 2.6. Акча - насыя саясатынын максаттарына жетиштүү шарттары
change in tariff policy for electric and heating energy; электр жана жылуулук энергиясына тариф саясатынын өзгөртүлүшү;
Information on the policy followed by the Bank of Kyrgyzstan Кыргыз банкы жүргүзгөн саясат жөнүндөгү маалымат
- determination of state policy in water use and protection; - сууларды пайдалануу жана коргоо жагынан мамлекеттик саясатты аныктоо;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: