Menu
Эл-Сөздүк

delivery order

 • кезмет
 • тапшырма
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Examples of translations: delivery order

  English Kyrghyz
  delivery бериш
  delivery; таратуу;
  delivery; тапшыруу;
  the order; тапшырма;
  in order that үчүн
  to put in order иреттөө
  [Delivery report] (Жеткирилгени тууралуу баяндама)
  The order of tendering Тоорукту өткөрүүнүн тартиби
  Clause of Public Order Жалпы тартип жөнүндө билдирүү
  Delivery service is free. Жеткирүү акысыз.
  The order Of Civil service Мамлекеттик кызмат өтөөнүн тартиби
  there is an order with this number мындай сандуу тапшырык буга чейин бар
  Numeral designates numbers and order of things Сан атооч - заттын санын, иретин билдирет
  Breeding Achievement Created in the Official Order Кызматтык тартипте түзүлгөн селекциялык жетишкендик
  - in order to cause deliberate damage to the applicant; өтүнмө берүүчүгө атайылап зыян келтирүү максатында;
  Delivery service on the phone operates from 09.00 to 18.00. Телефон аркылуу жеткирүү сервиси 09.00дөн 18.00гө чейин иштейт.
  On the order of initiation of Law On Water of the Kyrgyz Republic Кыргыз Республикасынын Суу жөнүндөгү Мыйзамын колдонууга киргизүүнүн тартиби жөнүндө
  See Von Hayek, Rules and Order, London, Routledge and Kegan Paul, 1973. Фон Хайек, Rules and Order (Эрежелер жана тартип), Лондон, Routledge and Kegan Paul, 1973-ж караңыз;
  the nature, quantity, and the place of delivery of goods to be procured; жөнөтүлүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, саны жана жеткириле турган жери;
  After respective order the agreement will be signed by offices’ heads. Ылайыктуу тескөөдөн кийин макулдашууга ведомстволордун башчылары тарабынан кол коюлат.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: