Menu
Эл-Сөздүк

default button

жарыяланбагандын баскычы
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: default button

English Kyrghyz
button; топчу;
Button . Баскыч .
Display Lock Button Дисплейди бөгөттөө (Lock) нукууру
Caller ID restriction activated by default . "стандарттуу" аракетке кирген абоненттин идентификаторун чектөө .
Caller ID restriction not activated by default . "стандарттуу" аракетке кирбеген абоненттин идентификаторун чектөө .
It can happen only if you pressed the button twice. Бул Сиз нукуурду эки жолу басканда гана мүмкүн.
Threat of default or solvency of a micro-finance company; микрокаржы компаниясынын төлөө кудурети кооптонууну туудурганда же төлөө кудуретсиздигине дуушар болгондо;
Click the "Back" button to check the entered phone number. Киргизилген телефон номурун текшерүү үчүн "Артка" нукуурун басыңыз.
consequences of default or improper execution of the contract; келишимди аткарбоону же талаптагыдай аткарбоонун натыйжаларын;
Use button two,four,six,eight to control the car and five to fly. эки.төрт,алты,сегиз баскычтарын автомобилди башкаруу үчүн, беш баскычын учуу үчүн пайдаланыңыз.
Make the camera parallel with the image, press "Capture" button, start to capture image. Камераны сүрөт менен катар алып, "Тартуу" баскычын басып, сүрөттү тартууну баштаңыз.
Click the "Back" button to check the entered phone number or "Next" to confirm the payment. Киргизилген телефон номурун текшерүү үчүн "Артка", же төлөмдү ырастоо үчүн "Алга" нукуурун басыңыз.
Default trial of criminal or other cases in courts is not allowed except for cases provided by law. Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо жазык иштерин жана башка иштерди сотто сыртынан териштирүүгө жол берилбейт.
Click the "Back" button to check the entered phone number/account number or "Next" to confirm the payment. Киргизилген телефон/эсеп номурун текшерүү үчүн "Артка", же төлөмдү ырастоо үчүн "Алга" нукуурун басыңыз.
In case of default to take actions in its relation in compliance with Law of the Kyrgyz Republic "On bankruptcy"; микрокаржы компаниясы төлөөгө кудуретсиз болгон учурда ага карата Кыргыз Республикасынын "Кудуретсиздик жөнүндө" Мыйзамына ылайык иш-аракеттерди көрүү;
Liability for Default or Improper Execution of Contract on Use of Neighboring Rights and for Unlawful Non-contractual Use of Work Эриш-аркак укуктарды пайдалануу жөнүндө келишимди аткарбагандык же талапка ылайык аткарбагандык жана чыгарманы укукка жат түрдө келишимсиз пайдалангандык үчүн жоопкерчилик
The beneficiary shall bear the risk of consequences of default or untimely performance of obligations which were to be performed earlier. Мурда эле аткарылууга тийиш болгон өз милдеттерин аткарбай коюу же өз убагында аткарбагандык тобокелин пайда алуучу тартат.
It's essentially got a battery, a button and an infrared LED, and it turns on -- you guys can't see it -- but it turns on whenever I push the button. Батареясы, нукууру жана инфра-кызыл LED Жарык Чыгаруу Диоду бар. Cилерге азыр көрүнбөйт, бирок нукуурун басканда ал иштей баштайт. Анда азыр програмымды аракетке келтирcем, камерасы инфра-кызыл чекитти көрөт.
In case of default (bankruptcy) a micro-finance organization is liquidated as a bank in compliance with legislation on bankruptcy of the Kyrgyz Republic. Төлөөгө кудуретсиз (банкрот) болгон учурда микрокаржы уюму Кыргыз Республикасынын кудуретсиздик жөнүндө мыйзамына ылайык, банк катары жоюлат.
by acquisition of property objects in ownership from natural or legal persons as a result of transactions (purchase, exchange, donation, default on agreement provisions); объекттерди менчикке жарандардан жана юридикалык жактардан жарандык-укуктук бүтүмдүн негизинде сатып алуу (сатып алуу, алмашуу, тартуу кылуу, экинчи жактын өзүнүн келишимдик милдеттенмелерин аткарбай коюшу) аркылуу;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: