Menu
Эл-Сөздүк

Activity Reporting

Аракеттер боюнча отчёт
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: Activity Reporting

English Kyrghyz
activity ишмердик
Activity Ишмердик
Accounting and reporting. Эсеп жана отчеттуулук
Increasing youth activity Жаштардын жигердүүлүгүн жогорулатуу
Deliverables and reporting Баяндама берүү жана кызматтар натыйжалары
increasing the youth activity; жаштардын жигердүүлүгүн жогорулатуу;
Control, accounting and reporting Көзөмөл, эсеп жана баяндама берүү
results of intellectual activity: интеллектуалдык иштин натыйжалары:
Concept of tax consulting activity Салыктык консультация берүү түшүнүгү
Reporting by the Bank of Kyrgyzstan Кыргыз банкынын баяндама берүүсү
Reporting by the Bank of Kyrgyzstan Кыргызстан банкынын баяндама берүүсү
Legal framework for leasing activity Лизингдик иштин укуктук негиздери
Support of the human rights activity. Укук коргоо боюнча иш чараларды колдоо.
Advertising tax consultants' activity Салык консультанттарынын ишин жарнамалоо
Activity of micro-finance organizations Микрокаржы уюмдарынын иши
Project Monitoring, Reporting and Evaluation Долбоорго байкоо жүргүзүү, баяндама берүү жана баалоо
Rights, duties and activity of tax consultans Салык консультантынын укуктары, милдеттери жана иши
A tax consultant must carry out his activity: Салык консультанттары өздөрүнүн ишин жүзөгө ашырууга тийиш:
Licensing of Activity of Micro Finance Company Микрокаржы компанияларынын ишин лицензиялоо
Transparency of micro-finance company activity Микрокаржы компаниясынын ишинин айкындуулугу

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: