Меню
Эл-Сөздүк

Activity Reporting

Аракеттер боюнча отчёт

Примеры переводов: Activity Reporting

Английский Русский
activity Мероприятия
Activity Мероприятия
Accounting and reporting. Учет и отчетность.
Increasing youth activity Повышение активности молодежи
Deliverables and reporting Результаты и отчетность
increasing the youth activity; повышение активности молодежи;
Control, accounting and reporting Контроль, учет и отчетность
results of intellectual activity: результаты интеллектуальной деятельности:
Concept of tax consulting activity Понятие консультационной деятельности налоговой
Reporting by the Bank of Kyrgyzstan Отчетность Банка Кыргызстана
Reporting by the Bank of Kyrgyzstan Отчетность Банка Кыргызстана
Legal framework for leasing activity Правовая основа лизинговой деятельности
Support of the human rights activity. Поддержка правозащитной деятельности.
Advertising tax consultants' activity Рекламная деятельность налоговых консультантов
Activity of micro-finance organizations Деятельность микрофинансовых организаций
Project Monitoring, Reporting and Evaluation Мониторинг проекта, отчетность и оценка
Rights, duties and activity of tax consultans Права, обязанности и деятельность налоговых consultans
A tax consultant must carry out his activity: Налог консультант должен осуществлять свою деятельность:
Licensing of Activity of Micro Finance Company Лицензирование деятельности микрофинансовых компаний
Transparency of micro-finance company activity Прозрачность деятельности компании микрофинансирования

Примеры переводов: Activity Reporting

Английский Кыргызский
activity ишмердик
Activity Ишмердик
Accounting and reporting. Эсеп жана отчеттуулук
Increasing youth activity Жаштардын жигердүүлүгүн жогорулатуу
Deliverables and reporting Баяндама берүү жана кызматтар натыйжалары
increasing the youth activity; жаштардын жигердүүлүгүн жогорулатуу;
Control, accounting and reporting Көзөмөл, эсеп жана баяндама берүү
results of intellectual activity: интеллектуалдык иштин натыйжалары:
Concept of tax consulting activity Салыктык консультация берүү түшүнүгү
Reporting by the Bank of Kyrgyzstan Кыргыз банкынын баяндама берүүсү
Reporting by the Bank of Kyrgyzstan Кыргызстан банкынын баяндама берүүсү
Legal framework for leasing activity Лизингдик иштин укуктук негиздери
Support of the human rights activity. Укук коргоо боюнча иш чараларды колдоо.
Advertising tax consultants' activity Салык консультанттарынын ишин жарнамалоо
Activity of micro-finance organizations Микрокаржы уюмдарынын иши
Project Monitoring, Reporting and Evaluation Долбоорго байкоо жүргүзүү, баяндама берүү жана баалоо
Rights, duties and activity of tax consultans Салык консультантынын укуктары, милдеттери жана иши
A tax consultant must carry out his activity: Салык консультанттары өздөрүнүн ишин жүзөгө ашырууга тийиш:
Licensing of Activity of Micro Finance Company Микрокаржы компанияларынын ишин лицензиялоо
Transparency of micro-finance company activity Микрокаржы компаниясынын ишинин айкындуулугу

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: