Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - КАРА
 • КАРА
 • КАРА АТ
 • КАРА АШ
 • КАРА БАЛБАН
 • Кара басуу
 • КАРА ДИН
 • КАРА КАШКА АРГЫМАК
 • кара кийик
 • КАРА КИЙҮҮ
 • КАРА КЫТАЙ
 • КАРА МАНАС
 • КАРА МЕРГЕН
 • КАРА НОГОЙ
 • КАРА ТЕЙИТ
 • КАРА УСТА
 • КАРА ЧОЮН
 • кара-
 • КАРА-АЛМА
 • КАРА-БАЛТА
 • КАРА-БУЛАК
 

КАРА

 
КАРА — элдик оозеки чыгармаларда, эпостордо эпитет жана символдук маааниде колдонулат. Кара кан, Кара дөө, Кара жер, Кара кабылан, Алп кара куш өңдүү энчилүү аттардын тутумунда келген К. сөзү өң-түскө байланыштуу эмес, күчтүү, өтө зор, опсуз айбаттуу, алп, каардуу, тайманбас, эр жүрөк же анын тескерисинче терс кыял, кырс, орой, ой-санаасы арам, мүнөзү жаман деген мааниде айтылган. Мисалы, «Кара оозуңа кан толгур, Кандай неме айтты экен» (Саякбай Каралаев, 1. 138). Этноним сөздөр менен бирге келгенде өтө көп, сан жеткис, эсепсиз, опсуз көп, быкылдаган, бүткүл деген мааниде айтылган: «Ойроттон чыккан жол менен, Орчун кара кол менен». К. тирек, жөлөк, таяныч, медер тутуу символу катары келет: «Кабар уккан сөзүмдөн, Жакшы келдиң кандарым Кара учканда көзүмдө» (Сагымбай Орозбаков, 2. 77). К. эпосто тарыхый термин иретинде калайык, эл, будун, кул, күң сыяктуу сөздөр менен тутумдашып келип (кара калайык, кара калың эл, кара будун, кара күн, кара кул) элдин төмөнкү катмарын билдирет. К. элдин же адам башына түшкөн катаал кезең, азап-муң, оор турмуш же коомдогу алааматты билгизген: «Кара түшүп башына, Качкан кыргыз мындан көп». К. эпосто бодо мал деген мааниде да айтылат: «Канды булоон болушуп, Кара малдан союшуп» (Сагымбай Орозбаков, 1. 216).
С. Сыдыков

КАРА

 
КАРА АТ — Чынкожонун укмуштуу канаттуу аты. Саякбай Каралаевдин варианты нда төмөнкүчө сүрөттөлөт:
Чынкожонун Кара аты
Кара атынын бар экен,
Капталында канаты.
Ажайыптан дуба окуп,
Уча жүргөн адаты.
Кыйын зээрчи жадыгөй,
Кылганы ушул Кожонун —
Астында бедөө
Кара аты Кара жанга күч келсе,
Кармашкан жоону көргөндө
Калкылдап учаар адаты (Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 134).

Канаттуу К. а. минип, асмандап учуп урушкан Чынкожо Семетейлерге үстөмдүк кылат. Качан гана Күлчоро канатка атканда К. а. жерге түшүп өлүп, Чынкожо жеңилет, к. Канаттуу аттар.
А. Жайнакова

Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числокара
Множ. числокаралар
Склонение по падежам - "кара"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?кара
Родительный Чей?каранын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?карага
Винительный Кого?, Что?караны
Местный Где?, У кого?карада
Исходный Где?, У кого?карадан
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?каралар
Родительный Чьи?каралардын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?караларга
Винительный Кого?, Что?караларды
Местный Где?, У кого?караларда
Исходный Откуда?, От кого?каралардан

Получить все переводы слова - "КАРА" по направлению Кыргызский-Кыргызский.
Найти все переводы слова "КАРА" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "КАРА"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru