Меню
Эл-Сөздүк

advice

[эд‘вайс]
n. кеңеш; консультация (врач, юрист ж.б.)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: advice

Английский Кыргызский
take smb.'s advice; тил алуу;
Thank you for advice Сиздин кеңешиңизге рахмат
potential for growth, credible and respectable management, with genuine need for business advice өсүү потенциалы бар, таза жана алгылыктуу башкарылган, бизнес боюнча кеңештерге чындап муктаж болгон
But your opinion would have been better advice for these countries.” I admitted that without any difficulty. Сиздин пикириңиз ушул мамлекеттерге жакшы кеңеш болмок тура.” Мен өзүнүн жаңылыштыгын эч кыйынчылыксыз эле мойнума алдым.
"Follow the money" is good advice for all journalists, but particularly for those covering government and politics. «Акчанын артынан ээрчи» деген - бардык журналисттер үчүн жакшы кеңеш, бирок бийлик жана саясат тууралуу жазып жүргөн кабарчылар үчүн бул өтө маанилүү.
Subsequently, customers are offered contact the organizations in which they can receive professional advice and support. Мындан кийин кардарларга кесипкөй кеңеш жана колдоо ала ала турган уюмдардын байланыш маалыматтары берилет.
The judge cannot be familiar with everything that is going on in the world and, therefore, he very often needs the advice of an expert. Сот дүйнөдө болуп жаткан нерселердин бардыгы жөнүндө кабардар боло албайт, демек, ал адистин кеңешине муктаж.
This is surprising, considering that 50% of 'external clients' (people who turn to the incubator for advice and services) are young people. Бул өтө таңкалыштуу, анткени "тышкы кардарлардын" (кеңещүүлөр жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн инкубаторго кайрылган адамдар) 50%ын жаштар түзөт.
The picture below shows the BAS principle when the consultant provides advice, the client makes full payment and then BAS provides a subsidy. Төмөндөгү сүрөт БАС ишинин принцибин чагылдырат, ал боюнча кеңеш берүүчү кеңеш бергенде, кардар толук төлөйт, андан соң БАС субсидия берет.
The consultant provided advice for the installation, commissioning and operation of this production line and developed the necessary workflow system. Кеңешчи бул өндүрүү тизмегин орнотуу, ишке киргизүү жана иштетүү боюнча кеңеш берип, зарыл өндүрүш агымын иштеп чыккан.
All of these improvements need professional advice and support to develop the concepts and then to be introduced into business to make change effective and efficient. Бул жакшыртуунун баары концепция иштеп чыгып, андан ары өзгөрүүнү үзүрлүү жана натыйжалуу кылуу үчүн бизнеске жайылтылуу үчүн кесипкөй кеңешке жана колдоого муктаж.
And then it is the business of the judge to consider the expert’s advice and to determine whether what has been delivered really is potatoes or whether they are something else. Андан кийин, адистин тыянагынын негизинде сот, жеткирилип берилип жаткан нерсе келишимде көрсөтүлгөн картошка же дагы бир башка нерсе экендиги тууралуу бүтүм чыгарат.
The researchers' advice to journalists is to keep reporting the results of legitimate "tracking" polls throughout the campaign, but not to make them a major focus of the coverage. Изилдөөчүлөр журналисттерге жөндүү сурамжылоолордун жыйынтыктарын кампаниянын башынан аягына чейин чагылдырып, бирок ал кабарлардын өзөгү болбош керек деп кеңеш беришет.
This proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of the Coordination Committee of the Organization. Бул пропорция жана төлөмдүн шарттары, Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийин, Ассамблея тарабынан Генералдык директордун сунушу боюнча белгиленет.
People must realize that you cannot give a statesman advice: “This is the point up to which you may go and beyond this point you may not go, and so on, you know.” Life is not as simple as that. Өкмөт ишкерге :“Бул чекитке чейин жетсең болот, бирок андан ары ашпашың керек” деп оңой эле кеңеш бере албайсың. Жашоо мынчалык жөнөкөй нерсе эмес да.
With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization. ошондой эле башкарууну Уюм жүзөгө ашыруучу башка Союздар үчүн кызыгуу жаратуучу маселелер боюнча Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийин Ассамблея чечим кабыл алат.
(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Executive Committee shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization. b) Уюм башкарган башка Союздар үчүн дагы кызыгуу жаратуучу маселелер боюнча, Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийни, Аткаруу комитети чечим кабыл алат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: