Меню
Эл-Сөздүк

absolute unit

шексиз бирдик
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: absolute unit

Английский Кыргызский
Absolute. нукура
Monetary unit Акча бирдиги
■ Head of Unit - 1, • сектор башчысы - 1,
Absolute Grounds for Refusal in Registration Каттоодон баш тартуу үчүн талашсыз негиздер
identification number of the unit of real estate кыймылсыз мүлк бирдигинин идентификациялоо номуру
The unit of currency of the Kyrgyz Republic is the Som. Кыргыз Республикасынын акча бирдиги - сом.
Management of the common property in multi unit building Көп квартиралуу үйдүн жалпы мүлкүн башкаруу
Maintenance and operation of real estate property in multi unit building Турак үйдөгү кыймылсыз мүлктү тейлөө жана пайдалануу
The monetary unit (the currency) of the Kyrgyz Republic shall be the som. Сом Кыргыз Республикасынын акча бирдиги (валютасы) болуп саналат.
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-баркы ыйык жана колтийгис.
The total amount of government taxes is one million units of the monetary unit. Мамлекеттик салыктардын жалпы көлөмү – бир миллион акча бирдигине туура келет.
State unit costs shall not be used for contract budgeting and evaluation for civil works contracts; Мамлекеттик бирин-серин баалар курулуш иштерине бюджет түзүү жана контрактты баалоо боюнча урунулбайт.
We need not ask whether it is better to have a money with a higher or a lower purchasing power per unit. Акча бирдигинин сатып алуу жөндөмү жогору же төмөн болгону жакшыбы деп баш катыруунун кереги жок.
Registration system - the single state system of registration of rights to a unit of the immovable property. Каттоо тутуму - кыймылсыз мүлк бирдигине укуктарды каттоонун мамлекеттик бирдиктүү тутуму.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Кудайдын келбети бул абсолюттук маңыз, чекчиз билүү, билим жана акылмандык, чексиз мээримдүүлүк жана сүйүү.
The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. Уюлдук аппараттардын таасир колдонмолору Specific Absorption Rate (Салыштырма Сиңме Чен) же SAR аттуу ченемин пайдаланат.
For each unit of immovable property a registration file shall be prepared which may consist of one or several volumes. Ар бир кыймылсыз мүлк бирдигине каттоо иши жүргүзүлүп, ал бир же бир нече томдон турушу мүмкүн.
People still believe, however, that destroying the value of the monetary unit is something that does not hurt the masses. Адамдар дагы деле болсо, акча бирдигинин наркы түшсө, анын жалпы элге эч кандай залакасы тийбейт деп ойлошот.
Now why does this bad balance of payments situation develop only between national units and not within the national unit? Эми ушул жаман төлөм балансына байланыштуу кырдаал эмне үчүн улуттук акча бирдиктеринин ичинде эмес, алардын ортосунда келип чыкты?
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Гендердик теңдештиктин таптакыр жоктугу Агенттиктин эң жогорку жетекчилигинин деңгээлинде байкалат, анда эркектер гана иштейт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: