Меню
Эл-Сөздүк

таман

таман I
1. подошва (ноги, обуви), ступня;
таман тире- прям. перен. опираться;
буга таман тиреп койсоң, эртең эле сен жоголосуң если ты будешь на него опираться, то завтра же пропадёшь;
таш таман подмётка;
таман ур- подбить, подшить подмётки;
таман урдур- отдать подбить, подшить подмётки;
таманын койгонжерден тартпай (он) не двигаясь с места;
2. донце стремени;
алтын таман үзөңгү стремя с золотым донцем;
3. перен. копыто;
күлүктүн таманы бара-бара кызыйт погов. копыта скакуна ходом нагреваются (чем дальше, тем больше хода прибавляется);
4. дно (реки, озера и т.п.);
өстөндүн таманы дно канала;
Тарсайдын таманыташтуу дно (речки) Тарсай каменистое;
5. сев. уст. слой стеблей зерновых на току для обмолота;
бир таман, эки таман, үч таман (обмолочено) один слой, два слоя, три слоя и т.д.;
6. (при определении толщиңы конского жира) то же, что төрт эли (см. эли);
таман чыккан бээнин картасы толстая кишка кобылицы с жиром толщиной в четыре пальца;
төө таман (человек) с большими и крепкими ступнями;
жез таман проститутка;
май таман неженка (пешком ходить не может);
кара таман разг. уст. голь перекатная;
жел таман
1) непоседа;
2) летун;
3) (о женщине) ветрогонка; развратница;
ит таман вид орнамента (букв. собачья лапа);
бир таман жол тропинка;
таманынан чаң чыгат только пятки у него сверкают;
таманы жерге тийбейт
1) он быстро бежит;
2) он несказанно радуется;
таманын жерге тийгизбей (воспитывать) в холе и неге;
таман акы ист. плата пастуху;
таман акы, маңдай тери менен жан сактап жүргөн он жил в трудах и лишениях, он в поте лица добывал себе пропитание;
таман тындыр- дать покой ногам;
таманыбызды тындырбайт он нам покоя не даёт (всё время куда-нибудь посылает);
таманга ур- охот. пустить ловчую птицу на добычу;
ителгини таманга урган-дай восхваляя без меры, превознося;
ителгини таманга ургандай кыздын атын сүрөй жөнөдү он начал восхвалять и превозносить девушку (невесту);
таманымдын астынан табам и искать-то нечего (оно везде, куда ни кинь);
жамандыкты таманымдын астынан табам погов. найти (в ком-либо) дурное легче лёгкого (опорочить другого легко);
мисал таман алдынан табылат за примером недалеко идти;
таманы тешилгенче бара берди он себе все ноги отбил (напр. ходил в поисках чего-л., с просьбой);
үч асыйга толгон сары таман ат хороший конь по седьмому году;
сары таман кош өгүз пара взрослых волов;
сары таман (или сартаман) в полной силе, в расцвете сил, зрелого возраста (о хорошем коне, воле);
таманы кызыды ему вожжа под хвост попала;
аттын таманын кызыт- разгорячить коня, пустив егонемного пробежаться;
аттын таманын кызыталы промнём-ка коней (пустим их быстро).
таман II
кечке таман к вечеру, вечером, вечерком.

таман

 • подошва (обуви)
 • ступня
 • таман

  [taman]
  1. taban;
  2. üzenginin dibi

  таман

  таман (мезгил): кечке
  таман

  таман

  таман (буттун), таманга
  таман акы, маңдай тери
  кайтуу
  таман аңдуу
  таманга кагуу
  таман жалтыратуу
  таман кагуу
  таман таш
  таман тирөө
  таман тузак тартуу
  таманы жерге тийбөө
  таманы кызуу
  таманын жалоо
  таманын тындырбоо
  таманына май төшөө
  таманына шиш кагуу
  таманынан чаң чыгуу
  таманындагы жер өрттөнүү
  таманынын алдынан
  табуу
  таманы тешилүү
  таман эли

  таман

  claw, grip, leg, foot, tenon, dovetail

  таман

  I зат. 1. Буттун жер баса турган жалпак жагы, бети. Таманымды жоорутуп Жара кылдың жокчулук (Калык). Төөнүн таманы. Каздын таманы.
  1. 2.                  Бут кийимдин жер баса турган жагы, бөлүгү. Чокойдун таманы. Өтүктүн таманы. Таманы калың кепич.
  2. 3.                  Арыктын, каналдын, кокту-колоттун, жылганын ж.б. түбү, түп жаккы тилкеси. Чоко коктунун таманы менен өрдөп баратты (Каимов). Аскадан учкан таштай кетти кулап, Жылганын таманында жатты сулап (Осмонкул).
  3. 4.                  Бир нерсенин жерге коюуга, жерде же башка бир нерсенин үстү менен жүрүүгө ылайыкталган тегиз бети. Утюгдун таманы. Дөңгөлөктүн таманы. Чананын таманы
  4. 5.                  Кээ бир буюмдун жазы, жалпак келген бөлүгү. Шакектин таманы. Үзөңгүнүн таманы.

  Таман акы, маңдай тер — өз күчү, өз эмгеги, өз мээнети жана ушундай жол менен табылган ийгилик, олжо, акы. Таман тузак к. тузак. Жел таман к. жел I. Кара таман — букара, кедей кембагал, жарды. ..Кара таман эмгекчилерди кылымдар бою эзип келген бай, манаптарды аягына чыгара жеңдик (Элебаев). Төө таман к. төө. Сары (сар) таман жылкы — үч-төрт асый болуп калган, тандалган мыкты жылкы. Бир таман жол — жалгыз аяк жол, чий жол. Бир таман жол менен кой чубап өтө турган (Бөкөнбаев). Таш таман — бут кийимдин жалпы таманынын сыртынан жармына чейин (такага жеткирбей) калыңдап урулган таман.

  Примеры переводов: таман

  Кыргызский Русский
  таман единственный
  таман; единственный;
  таман түзүлүшү свода стопы

  Примеры переводов: таман

  Кыргызский Английский
  таман sole
  таман; sole;
  таман түзүлүшү the arch of foot

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)


  Похожие слова на других языках:

  RU
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: