Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Девальвация

ДЕВАЛЬВАЦИЯ (лат. de – төмөндөө, ылдыйлоо, жокко чыгаруу деген кыймыл-аракетти билдирүүчү койунду жана valeo –мааниге ээ болом, наркым) – 1) дүйнөлүк акча стандартына карата улуттук валюта наркынын төмөндөп кетүүсү; 2) валютанын ырасмий курсунун түшүп кетиши; инфляциядан кийин валютаны турукташтыруу усулу: а) ачык Д. – курсу түшкөн кагаз акчаны жүгүртүүдөн алып салуу же наркы таптакыр эле түшүп калган акчаны кандайдыр бир деңгээлде алтын байланышкан курс боюнча өзүнүн наркын туруктуу сактап турган кредиттик акчага алмаштыруу; б) көмүскө Д. – баасы түшкөн кагаз акчага жараша акча бирдигинин чыныгы алтын наркынын мамлекет тарабынан төмөндөтүлүшү (мында, мурдагы кагаз акча жүгүртүүдө кала берет).

Девальвация

Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным валютным единицам при режиме фиксированного валютного курса.

Девальвация

Улуттук валютанын чет өлкө валюталарына карата же катталган валюта курсу ыргагында эл аралык валюталык бирдиктерге карата курсунун төмөндөөсү.

Примеры переводов: девальвация

Кыргызский Русский
Мындай учурларда, Банк же мамлекеттик каржы органдары эки альтернативага туш болушат – алардын жүрөгүн өйүткөн девальвация иш-чарасын колдонуу, же пайыздык ченди жогорулатуу. В такие моменты, Банк, так называемые денежные власти, столкнулись с альтернативой: либо девальвировать, который они не хотят делать, или идти снова с нормой процента.

Примеры переводов: девальвация

Кыргызский Английский
Мындай учурларда, Банк же мамлекеттик каржы органдары эки альтернативага туш болушат – алардын жүрөгүн өйүткөн девальвация иш-чарасын колдонуу, же пайыздык ченди жогорулатуу. At such times, the Bank, the so-called monetary authorities, are faced with an alternative: either to devalue, which they do not want to do, or to go up again with the rate of interest.Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: