Меню
Эл-Сөздүк

далай (бир далай)

значительно

далай (бир далай)

 • amain
 • appreciably
 • apreciably
 • considerably
 • materially
 • significantly
 • sizably
 • tremendously
 • vastly
 • Примеры переводов: далай (бир далай)

  Кыргызский Русский
  Бирок, кирешелери чектелген адамдардын абалы бир далай башкача болот. Но он отличается для людей с фиксированными доходами.
  Тилекке каршы, кирешелери чектелген адамдардын абалы бир далай кыйыныраак болот. Но он отличается для людей с фиксированными доходами.
  Ушуну таптакыр өзгөртүү жана элдин бир далай көбүрөөк пайызына технологиянын эшигин ачууга жөнөкөй мүмкүнчүлүктү көрүү менин изилдөөмө дем берет. И то, что мотивирует меня, и то, что заставляет меня действительно взволнован моим исследованиям, когда я вижу простые возможности кардинально изменить что распределение и сделать технологию доступной для более широкой процент населения.
  Адам укуктары боюнча кыймылдын лидерлери болуп эсептелген Түштүк Африкадагы Нельсон Мандела, Бирмадан Лун Сан Су Чжи, Тибеттен Далай Лама, Кытайдан Гарри By жана Ирандан Ширин Эбади өз сөздөрүндө дайым АУЖДга таянышат. Таким образом, мы находим явные ВДПЧ упоминание таких недавних Правозащитники как Нельсон Мандела из Южной Африки, Аун Сан Су Чжи из Бирмы, Далай-ламы Тибета, Гарри Ву Китая и Ширин Эбади Иран.

  Примеры переводов: далай (бир далай)

  Кыргызский Английский
  Бирок, кирешелери чектелген адамдардын абалы бир далай башкача болот. But it is different for people with fixed incomes.
  Тилекке каршы, кирешелери чектелген адамдардын абалы бир далай кыйыныраак болот. But it is different for people with fixed incomes.
  Ушуну таптакыр өзгөртүү жана элдин бир далай көбүрөөк пайызына технологиянын эшигин ачууга жөнөкөй мүмкүнчүлүктү көрүү менин изилдөөмө дем берет. And something that motivates me, and what gets me really excited about my research, is when I see simple opportunities to drastically change that distribution and make the technology accessible to a much wider percentage of the population.
  Адам укуктары боюнча кыймылдын лидерлери болуп эсептелген Түштүк Африкадагы Нельсон Мандела, Бирмадан Лун Сан Су Чжи, Тибеттен Далай Лама, Кытайдан Гарри By жана Ирандан Ширин Эбади өз сөздөрүндө дайым АУЖДга таянышат. Thus, we find the explicit UDHR references of such recent human rights champions as Nelson Mandela of South Africa, Aung San Suu Kyi of Burma, the Dalai Lama of Tibet, Harry Wu of China, and Shirin Ebadi of Iran.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: