Меню
Эл-Сөздүк

акыры

такт. Аягында, соңунда, акырында. Акыры мөрөй биздики болду. Акыры бир күн алармын Керимбайдан өчүмдү (Токтогул).

Примеры переводов: акыры

Кыргызский Русский
Дүйнөнүн акыры келгиче жашообуз кайгы-капа менен эле коштолушу керекпи? Если наша жизнь будет отмечен только печали и горя до конца не доходит?
Биз эл качан келет деп күтүп отурдук, күтүп отурдук, жана акыры улгайган кишилердин тобу холго кирип келишти. Мы ждали и ждали люди, чтобы показать, и, наконец, группа пожилых людей вошел в зал.
Ал акыры Браундан окууга байланышкан себептер менен чыгарылган жана кайрылып баруу мүмкүнчүлүгүн четке каккан. Она была в конечном счете освобожден от Брауна в научных целях и отклонил возможность вернуться.
Бирок ушул мамлекеттештирилген Почта бөлүмүнүн тартыштыгы, АКШнын өкмөтүнө, ишканаларды мамлекеттин карамагына өткөрүүнүн акыры кандай бүтөөрүн эскертип турат. Но тот факт, что правительство США Post Office делает дефицита служит предупреждением для правительства США против национализации другие отрасли.
Көпчүлүк иштер жергиликтүү соттордо козголот; андан ары алар даттануу жол-жоболору аркылуу муниципалдык же чөлкөмдүк сотторго, акыры, эң жогорку инстанциядагы сот болгон Жогорку Сотко чейин келип жетиши мүмкүн. В большинстве случаев начинается в местных судах; они затем могут двигаться с помощью процесса апелляции муниципальных или региональных судов, в Верховном суде в качестве окончательного апелляционного суда.
Эң күлкүмүштүүсү, жарандык коомдогу адамдын обочолонуп, өзүнчө турган абалын ачыктан-ачык сындаган философиянын акыры бырын-чырыны чыгып, жарандык коомдогу так ошол бүткүл дити менен берилгендик сезими адамды адам бойдон сактап, “цивилизацияга” жеткирген. Ирония заключается в том, что философия, которая осудила отчуждение и изоляцию человека в гражданском обществе не смогут оценить, что именно этих конкретных вложений в гражданском обществе, что люди были сделаны человеком; Именно здесь они были "CIV

Примеры переводов: акыры

Кыргызский Английский
Дүйнөнүн акыры келгиче жашообуз кайгы-капа менен эле коштолушу керекпи? Should our lives be marked only by sadness and grief until the end comes?
Биз эл качан келет деп күтүп отурдук, күтүп отурдук, жана акыры улгайган кишилердин тобу холго кирип келишти. We waited and waited for people to show up, and finally, a group of older people walked into the hall.
Ал акыры Браундан окууга байланышкан себептер менен чыгарылган жана кайрылып баруу мүмкүнчүлүгүн четке каккан. She was eventually dismissed from Brown for academic reasons and declined an opportunity to return.
Бирок ушул мамлекеттештирилген Почта бөлүмүнүн тартыштыгы, АКШнын өкмөтүнө, ишканаларды мамлекеттин карамагына өткөрүүнүн акыры кандай бүтөөрүн эскертип турат. But the fact that the U.S. government Post Office makes deficits serves as a warning to the U.S. government against nationalizing other industries.
Көпчүлүк иштер жергиликтүү соттордо козголот; андан ары алар даттануу жол-жоболору аркылуу муниципалдык же чөлкөмдүк сотторго, акыры, эң жогорку инстанциядагы сот болгон Жогорку Сотко чейин келип жетиши мүмкүн. Most cases originate in local courts; they then can move via the appeals process to municipal or regional courts, with the Supreme Court as the final court of appeals.
Эң күлкүмүштүүсү, жарандык коомдогу адамдын обочолонуп, өзүнчө турган абалын ачыктан-ачык сындаган философиянын акыры бырын-чырыны чыгып, жарандык коомдогу так ошол бүткүл дити менен берилгендик сезими адамды адам бойдон сактап, “цивилизацияга” жеткирген. The irony is that the philosophy which decried man’s alienation and isolation in civil society failed completely to appreciate that it was precisely these particular attachments in civil society that people were made human; it was here that they were “civ

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: