Меню
Эл-Сөздүк

айры ачкыч

ключ вилочный

Примеры переводов: айры ачкыч

Кыргызский Русский
айры вилы
ачкыч сөз ключевые слова
Ал ачкыч — момундук Ключ смирение.
Өз ара келишпестиктерди чечүү үчүн да, эң алды, ачкыч талап кылынат. Процесс разрешения личных различий также начал с ключом.
Ал ачкыч таарыныша кеткендерге ыйык китептик принциптерди колдонууга түрткү берет. Этот ключ позволяет тем конфликтуют друг с другом, чтобы начать применять библейские принципы.
Маалымат анын интегралдык схемасында (микропроцессорунда) камтылган карт. Электрондук төлөмдөрдү өткөрүүдө смарт-картта жеке купуя ачкыч сакталат жана электрондук цифралык кол тамганы түзүү жол-жобосу жүргүзүлөт. Карта, носителем информации в которой является интегральная схема (микропроцессор). При проведении электронных платежей в смарт-карте хранится личный секретный ключ и производится процедура создания электронной цифровой подписи.
Бирок карапайым калк, жогоруда айтылып кеткендей, шайлоо алдындагы үгүттөө иштери башталаарда, элдин көбү жактырбаган салыкты же кеңири белгилүү болгон мамлекеттик чыгымдарды тандоо керек деген эки айры жолго туш болушат. Но для обычных людей остается: дилемма между очень непопулярного налога и очень популярной расходов накануне избирательной кампании.

Примеры переводов: айры ачкыч

Кыргызский Английский
айры Pitchfork
ачкыч сөз
Ал ачкыч — момундук The key is humility.
Өз ара келишпестиктерди чечүү үчүн да, эң алды, ачкыч талап кылынат. The process of resolving personal differences is also started with a key.
Ал ачкыч таарыныша кеткендерге ыйык китептик принциптерди колдонууга түрткү берет. That key allows those at odds with each other to begin applying Bible principles.
Маалымат анын интегралдык схемасында (микропроцессорунда) камтылган карт. Электрондук төлөмдөрдү өткөрүүдө смарт-картта жеке купуя ачкыч сакталат жана электрондук цифралык кол тамганы түзүү жол-жобосу жүргүзүлөт.
Бирок карапайым калк, жогоруда айтылып кеткендей, шайлоо алдындагы үгүттөө иштери башталаарда, элдин көбү жактырбаган салыкты же кеңири белгилүү болгон мамлекеттик чыгымдарды тандоо керек деген эки айры жолго туш болушат. But for common men there remains: the dilemma between a very unpopular tax and a very popular expenditure on the eve of an election campaign.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: