Меню
Эл-Сөздүк

Атайын наам

АТАЙЫН НААМ – КР ички иштер органдарынын, Адилет министрлигинин жазык-аткаруу тутумунун, каржы полициясынын, баңги заттарын көзөмөлдөө боюнча агенттиктин, бажы жана салык кызматтарынын аттестациядан өткөрүлгөн кызматкерлерине анын кызмат абалына, иш-тажырыйбасына, жалпы билими, кызмат мөөнөтү жана жекече салымдарына ылайык жекече берилүүчү наам.

Примеры переводов: Атайын наам

Кыргызский Русский
наам Почетное звание.
Атайын учурлар. Особые случаи.
атайын макулдашуулар. специальных соглашений.
Кабарчыны атайын жаңылтып көрөт; Подрезы писателя;
Камсыздандыруунун атайын түрлөрү Специальные виды страхования
Атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган: Уполномоченный государственный орган по экологической экспертизе несет ответственность за:
Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат. Примером такого специального меры является система квот.
Өнүгүп бара жаткан өлкөлөргө тиешелүү атайын жоболор. Специальные положения, относящиеся к развивающимся странам.
пайда көздөгөн атайын кылмыш үчүн соттуулугу болбогон тех, кто не корыстной и умышленного записи преступности.
Союздун өлкөлөрүнүн ортосундагы атайын макулдашуулар. Специальные соглашения между странами Союза.
Кинематографиялык чыгармаларга карата атайын жоболор. Специальные положения, относящиеся к кинематографическим работам.
(9) жылдык бюджетте каралбаган атайын салымдарды бекитүү; (9) утверждение специальных пошлин не включенные в годовой бюджет;
Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын компетенциясы Компетенции специально уполномоченных государственных органов
-мектеп жетекчилери үчүн менеджмент боюнча атайын курс уюштуруу; #ИМЯ?
чектерди атайын сүрөткө тартып алууда же сүрөттөөдө ката кетирсе ошибка специального обследования или описания границ
Мамлекеттик кызматка талапкер адамдарга коюлуучу атайын талаптар Специальное требование для государственных служащих
Потенциалдуу ижарачылар үчүн атайын жарнамалык компания иштеп чыгуу. Разработать специальную PR кампанию для привлечения потенциальных арендаторов.
Атайын даярдыгы бар адистер гана жабдууларды орнотуп же тейлеши керек. Только квалифицированный персонал должен обслуживать устройство или установить устройство в автомобиле.
Түздөн-түз инкубатор үчүн атайын «маркетингдик стратегияны» иштеп чыгуу. Разработать специальную 'маркетинговую стратегию' для самого инкубатора.
Аталган иштер боюнча Омбудсмен (Акыйкатчы) атайын баяндамаларды да түзө алат. Омбудсмен (Акыйкатчы) может также подготовить специальные доклады, касающиеся таких случаев.

Примеры переводов: Атайын наам

Кыргызский Английский
наам honorary title.
Атайын учурлар. Special cases.
атайын макулдашуулар. special agreements.
Кабарчыны атайын жаңылтып көрөт; Undercuts the writer;
Камсыздандыруунун атайын түрлөрү Special Types of Insurance
Атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган: Authorized state body on ecological expertise is responsible for:
Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат. An example of such special measure is a system of quotas.
Өнүгүп бара жаткан өлкөлөргө тиешелүү атайын жоболор. Special Provisions Regarding Developing Countries.
пайда көздөгөн атайын кылмыш үчүн соттуулугу болбогон those without a mercenary and willful crime record.
Союздун өлкөлөрүнүн ортосундагы атайын макулдашуулар. Special Agreements Among Countries of the Union.
Кинематографиялык чыгармаларга карата атайын жоболор. Special Provisions Concerning Cinematographic Works.
(9) жылдык бюджетте каралбаган атайын салымдарды бекитүү; (9) approval of special fees not included in the annual budget;
Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын компетенциясы Competence of the Special Authorized State Bodies
-мектеп жетекчилери үчүн менеджмент боюнча атайын курс уюштуруу; -Organize a special management course for school managers.
чектерди атайын сүрөткө тартып алууда же сүрөттөөдө ката кетирсе mistake of special survey or description of the borders
Мамлекеттик кызматка талапкер адамдарга коюлуучу атайын талаптар Special requirement for government employees
Потенциалдуу ижарачылар үчүн атайын жарнамалык компания иштеп чыгуу. Develop a special PR campaign to attract potential tenants.
Атайын даярдыгы бар адистер гана жабдууларды орнотуп же тейлеши керек. Only qualified personnel should service the device or install the device in a vehicle.
Түздөн-түз инкубатор үчүн атайын «маркетингдик стратегияны» иштеп чыгуу. Develop a special 'marketing strategy' for the incubator itself.
Аталган иштер боюнча Омбудсмен (Акыйкатчы) атайын баяндамаларды да түзө алат. The Ombudsman (Akyikatchy) may also prepare special reports concerning such cases.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: