Меню
Эл-Сөздүк

Айдалып кеткен кишилер

АЙДАЛЫП КЕТКЕН КИШИЛЕР – аргандай оор жумуштарга пайдалануу үчүн Экинчи дүйнөлүк согуш маалында гитлерчилер жана анын колбалдары тарабынан басылып алынган аймактардан күч менен алынып кеткен адамдар. Согуш бүткөндөн кийин СССР бир катар мамлекеттер менен советтик жарандарды репатриациялоо жөнүндөгү келишимдерди түзгөн. Качкындардын статусу жөнүндөгү 1961-жылкы Конвенцияда «А. к. к.» деген аталгы кездешпейт. Ошого карабастан, акыркы жылдары Качкындар иши боюнча БУУнун Жогорку комиссар башкармалыгы туруктуу жашаган жеринен мажбурлап көчүрүлгөн же таштап кетүүгө аргасыз болгон, бирок ошол эле мамлекеттин аймагында калып, маңызы боюнча ички качкынга айланган адамдарды белгилөө максатында өз иш-тажырыйбасында колдоно баштады.

Айдалып кеткен кишилер

Перемещенные лица

Примеры переводов: Айдалып кеткен кишилер

Кыргызский Русский
Тирүү кишилер Живые люди
Көлгө кеткен жол жакшы элеби? Дорога до озера хорошая?
Бул … багытында кеткен жолбу? Это дорога к …?
Кишилер жана социалдык изилдөөлөр. Люди и социальных исследований.
Баалар жалпы жонунан кымбаттап кеткен. Там было общее повышение цен.
Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү Восстановление пропущенного срока
Жана башында биз анча алыс кеткен жокпуз. И мы не получили очень далеко на первый взгляд.
Терисинин токсон алты пайызы күйүп кеткен. Девяносто шесть процентов ожогов.
байланыш кызматына кеткен чыгымдарды төлөө расходы на связь
Жоржия штатындагы Атлантадан чыккан кишилер Люди из Атланты, штат Джорджия
Сөөк коюуга кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Компенсация за затрат на погребение
Шаардын борборуна кеткен жолду көргөзүп коёсузбу? Можете мне показать дорогу, которая ведет к центру города?
Шаарга кеткен автобуска кайсы жерден түшсөм болот? Где я могу сесть на автобус который едет в город?
Ал талаптарды Иса жана башка кишилер да баса белгилешкен. Они были пересчитаны с Иисусом и другими.
Мындай аспаптары бар кишилер төмөнкүнү эсине тутушу зарыл: Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо:
материалдык-техникалык жактан колдоо көрсөтүүгө кеткен чыгашалар. Затраты физических входов.
Ал суралган өлкөдө коргоо мөөнөтү өтүп кеткен учурда корголбогондор. Номера, когда срок охраны уже истек в стране, где она испрашивается.
2001-жыл салыштырганда окуучулардын сөздүк запасы 10,2%га төмөндөп кеткен. Словарный запас учащихся по сравнению с 2001, сократилось на 10,2%.
Кайтарып берүүгө тийиш болгон мүлккө кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Компенсация расходов на собственность возвращается
Полистеги акчанын саны мурункудай болгону менен, баалар кымбаттап кеткен. Цены пошли вверх, пока денежная величина политики остались прежними.

Примеры переводов: Айдалып кеткен кишилер

Кыргызский Английский
Тирүү кишилер Living people
Көлгө кеткен жол жакшы элеби? Is the road to the lake a good one?
Бул … багытында кеткен жолбу? Is this the road to …?
Кишилер жана социалдык изилдөөлөр. People and Social Studies.
Баалар жалпы жонунан кымбаттап кеткен. There has been a general rise in prices.
Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү Restoration of the elapsed term
Жана башында биз анча алыс кеткен жокпуз. And we didn’t get very far at first.
Терисинин токсон алты пайызы күйүп кеткен. Ninety six per cent burns.
байланыш кызматына кеткен чыгымдарды төлөө communication costs
Жоржия штатындагы Атлантадан чыккан кишилер People from Atlanta, Georgia
Сөөк коюуга кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Compensation for Burial Expenses
Шаардын борборуна кеткен жолду көргөзүп коёсузбу? Will you show me the way to the town center?
Шаарга кеткен автобуска кайсы жерден түшсөм болот? Where can I catch the shuttle bus to the city?
Ал талаптарды Иса жана башка кишилер да баса белгилешкен. They were restated by Jesus and others.
Мындай аспаптары бар кишилер төмөнкүнү эсине тутушу зарыл: Persons who have such devices should:
материалдык-техникалык жактан колдоо көрсөтүүгө кеткен чыгашалар. costs of physical inputs.
Ал суралган өлкөдө коргоо мөөнөтү өтүп кеткен учурда корголбогондор. Non-protectable where protection already expired in country where it is claimed.
2001-жыл салыштырганда окуучулардын сөздүк запасы 10,2%га төмөндөп кеткен. The vocabulary of pupils compared to 2001, has fallen by 10.2%.
Кайтарып берүүгө тийиш болгон мүлккө кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Compensation of Expenses on Property to be Returned
Полистеги акчанын саны мурункудай болгону менен, баалар кымбаттап кеткен. Prices went up, yet the monetary quantity of the policy remained the same.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: