Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ре"

<< >> 1 из 1 1
 Редемаркация границы
– чек араны редемаркациялоо (зарыл учурда ма
лекеттик чек аранын аныкталган сызыгын калыбын
а келтирүү)
 Реки пограничные
– чек ара дарыялары (мамлекеттик чек ара сызы
ктарын аралап өткөн дарыялар)
 Ректификация границы
– чек араларды ректификациялоо (мамлекеттик чек
ара сызыктарын бир аз өзгөртүү, түздөө)
 Репарации
Репарация – төлөп берүү (эл аралык укук бузуулар
ын натыйжасында эл аралык укук субъектисинин ма
ериалдык жоопкерчилигинин формасы)
 Репатриация
Репатриация (ар кандай кырдаалдардан улам башка
амлекеттин аймагында туруктуу жашаган адамдарг
жарандык берүү)
 Реституция
– Реституция (мурунку абалын калыбына келтирүү,
л аралык укук субъектисинин материалдык жоопкер
чилик формаларынын бири)
 Референц-номера
- референц номерлер (виза берүүдө колдонулуучу те
рмин)

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: