Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ко"
Cлов всего:233 Страница 1 из 1
 Кодификация международного права
эл аралык укуктарды кодификациялоо
 Коллизионная норма
Коллизия нормасы (эл аралык жеке укуктун ченемде
и, нормалары, жарандык укуктук мамилелерге карат
а кайсы мамлекеттин укуктары колдонулушу керект
 Комбатанты
Комбатанттар (фр. Combatant - аскер) согушуп жаткан тар
аптын куралдуу күчтөрүнө кирген жактар
 Комиссия старших должностных лиц
Жогорку кызмат адамдардын комиссиясы
 Комитет против пыток
Кыйноолорго каршы комитет
 Конвенция (ООН) о борьбе с транснациональной организованной преступностью
улуттар аралык уюшулган кылмыштуулукка каршы кү
өш тууралуу (БУУнун) конвенция
 Консула функции
консулдун функциясы (эл аралык макулдашууларда (
онсулдук катыштар жөнүндө Вена конвенциясы 1963-ж.
) жана эки тараптуу консулдук конвенцияларда аны
 Консульские сборы
консулдук жыйымдар (консулдук тейлөө кызматтары,
иш-аракеттери үчүн жыйым)
 Консульская легализация
консулдук мыйзамдаштыруу (консулдун жеке колу жа
на консулдук мекеменин мөөрү менен документтерд
коюлган колдордун аныктыгын жана келген өлкөнү
 Консульский патент
консулдук патент (консулдук мекеменин башчысы ка
тары дайындалгандыгын тастыктаган документ)
 Контрибуции
контрибуциялар (согушта жеңген тарапка алым, бел
к берүү, 1919-жылга чейин практикада колдонулуп ке
ген)
 Конфедерация
– конфедерация - союз, биригүү (эки же андан көп м
млекеттердин туруктуу союзунан турган мамлекет
ик түзүлүштүн формасы
 Концессия международная
эл аралык концессия – уруксат, эпке келүү (мамлек
ет тарабынан чет өлкөлүк жарандарга өндүрүштүк-э
кономикалык ишмердүүлүк жүргүзүүгө берилген уру
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru