Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Для поиска нужного слово или фразу наберите внизу и нажмите "Поиск".
<-> <-> <->

Хотите добавить слово или фразу для перевода?
Тематика:
Слова 61-90 из 48739
<< >> 3 из 1625
+ Древесноволокнистая плита (ДВП)  Русский-Кыргызский, тематика:Общий Amin"; 2017-05-11 10:35:23  0
+ Итак, поздравляем! У Вас собралась команда, теперь Ваша цель научить помочь Вашим Новичкам показать те шаги, которые прошли Вы сами. Поскольку успех не приходит к одному человеку, Вы должны помочь, научить своих новичков. Вашим первым шагом в работе с Новичком должен быть инструктаж, проведите небольшой инструктаж по непонятным ему вопросам.  Русский-Кыргызский, тематика:Общий Руслан Чодоев"; 2017-03-30 15:04:53  1
Куттуктайбыз! Сиздин командаңыз чогулду, эми сиздин максатыңыз жаңы келген адамдарга Сиз убагында өткөн кадамдарды кандай басып өтүүгө үйрөтүү. Ийгилик жалгыз адамга келбегендиктен сиз жаңы келгендерге жардам беришиңиз керек. Сиздин алгачкы кадамыңыз болуп жаңы келген адамга инструктаж өткөрүү. Ага түшүнүксүз суроолору боюнча кичинекей инструктаж өткөрүлңүз. Интруктаждын болжолдуу планы:
+ Самый главный инструмент это Вы сами. Это Ваш внешний вид, улыбка и позитивное мышление.  Русский-Кыргызский, тематика:Общий Руслан Чодоев"; 2017-03-30 15:03:43  1
Эң негизги аспап (же нерсе) бул Сиз. Бул сиздин келбетиңиз, жылмаюңуз жана позитидүү ой-жүгүртүүңүз.
+ подбойная яма  Русский-Кыргызский, тематика:Общий скрыто 2017-02-26 20:45:29  2
1. жарма көр (Коментариев - 1)
2.
+ катакомба  Русский-Кыргызский, тематика:Общий скрыто 2017-02-26 20:43:42  1
казанак көр
+ Эңсиребе  Кыргызский-Русский, тематика:Общий скрыто 2017-01-13 22:37:40  0
+ закрывайте за собой душ   Русский-Кыргызский, тематика:Общий скрыто 2016-11-23 12:21:12  1
душту өзүңүздүн артынан жабыныз (Оценок-1, средняя оценка- 5)
+ бздеть  Русский-Кыргызский, тематика:Общий ulan1997"; 2016-12-03 16:27:56  1
осуруу
+ Жираф  Русский-Кыргызский, тематика:жывотные imash"; 2016-12-03 01:51:50  2
1. Акыра
2. Акыралар
+ лоток для бумаги  Русский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 14:29:11  1
кагаз үчүн аштоо (Коментариев - 2)
+ боковая стойка для бумаги  Русский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-13 14:40:36  1
Кагаз үчүн капталкы тирөөч
+ стойка для бумаги  Русский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-13 14:40:19  2
1. Кагаз үчүн тирөөч
2. Кагаз үчүн түркүк
+ нестандартная бумага  Русский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 14:34:01  1
стандартуу эмес кагаз
+ Сукрольность  Русский-Кыргызский, тематика:медицина bashat@mail.ru"; 2016-10-03 10:26:01  1
бооздук, боюнда бардык, жүктүүлүк. Кошбойлуулук кош кабаттуулук
+ auxiliary tray  Английский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 23:10:06  1
көмөкчү батынос (лоток)
+ rotation tray  Английский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 23:09:27  0
+ collate mode  Английский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 17:07:50  3
1. иргөө режими (Коментариев - 2)
2. иретке (тартипке) келтирүү режими
3. иреттөө режими
+ group mode  Английский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 22:05:57  0
+ шитьё внакидку   Русский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 15:13:11  0
+ punch  Английский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 15:11:56  0
+ режим сшивания  Русский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 15:07:40  0
+ staple mode   Английский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 15:04:23  0
+ Custom Size paper   Английский-Кыргызский, тематика:Оргтехника kulchachar"; 2016-11-12 14:30:14  0
+ КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ – банк же башка кредиттик уюм (кредитор) карыз алуучуга келишимде каралган өлчөмдө жана шартта акча каражатын (кредит) берүүгө милдеттенген, ал эми карыз алуучу алган акча каражатын жана анын пайызын кошо төлөп берүүгө милдеттене турган жарандык-укуктук келишим. К. к. – карыз боюнча келишимдин өзгөчө түрү, бирок ал реалдык жагы менен эмес, консенсуалдык жагынан айырмаланат. К. к-  Русский-Кыргызский, тематика:Общий aidai.n@bk.ru"; 2016-11-06 21:32:36  0
+ Росту объемов отраслей экономики способствовали наращивание производства на руднике Кумтор после ремонта, благоприятные климатические условия, создание благоприятных условий для ведения бизнеса через сокращение проверок, количества лицензий и других мер государственного регулирования, расширение внутреннего спроса и сохранение в течение года благоприятной конъюнктуры на экспортную продукцию.  Русский-Кыргызский, тематика:Общий Руслан Чодоев"; 2016-08-19 15:43:16  2
1. Экономика тармактарынын көлөмүнүн өсүшүнө оңдоолордон кийинки Кумтөр кениндеги өндүрүштү өстүрүү, жагымдуу климаттык шарттар, текшерүүлөрдүн, уруксаттамалардын санын жана мамлекеттик жөнгө салуунун башка чараларын кыскартуу аркылуу бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, ички суроо-талаптарды кеңейтүү жана жыл ичинде экспорттук продукцияга жагымдуу конъюнктураны сактоо көмөк көрсөттү.
2. Разбудишь
+ РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ  Русский-Кыргызский, тематика:45 скрыто 2016-09-05 09:41:36  0
+ Уполномочить министра финансов Кыргызской Республики на подписание вышеуказанного Соглашения, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.  Русский-Кыргызский, тематика:Общий Руслан Чодоев"; 2016-08-19 15:46:30  1
Кыргыз Республикасынын финансы министрине принциптүү эмес мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү укугу менен жогоруда аталган Макулдашууга кол коюуга ыйгарым укук берилсин.
+ В 2013 году, благодаря проведению Правительством Кыргызской Республики (далее - Правительство) и Национальным банком Кыргызской Республики (далее - НБКР) скоординированной макроэкономической и денежно-кредитной политики, обеспечена макроэкономическая, финансовая и социальная стабильность в стране.  Русский-Кыргызский, тематика:Общий Руслан Чодоев"; 2016-08-19 15:34:59  1
2013-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү (мындан ары - Өкмөт) менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - КРУБ) координацияланган макроэкономикалык жана акча-кредит саясатын жүргүзүшкөндүгүнүн натыйжасында өлкөдө макроэкономикалык, финансылык жана социалдык туруктуулук камсыз болду.
+ Свеча зажигания  Русский-Русский, тематика:Общий Darkan Kaparbek"; 2016-07-19 10:36:17  3
1. Тутандыруучу шам
2. Тутантуу шамы
3. От алдырма шам
+ В рамках визита федеральный канцлер Ангела Меркель и Алмазбек Атамбаев обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Германией. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.  Русский-Кыргызский, тематика:Общий Руслан Чодоев"; 2016-07-07 17:18:49  1
Иш сапардын жүрүшүндө, Федералдык канцлер Ангела Меркел жана Алмазбек Атамбаев Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы мындан аркы кызматташуусунун абалы жана келечегине байланыштуу маселелерди талкуулашат. Ошондой эле, мамлекет башчылары эл аралык жана региондук актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашышат.
<< >> 3 из 1625 1 2 3 4 5 6
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru