Меню
Эл-Сөздүк

Арбак

Арбак (ар. рух). – эл ишениминде өлгөн денеден бөлүнүп, өз алдынча жашоосун улантуучу адам жаны, элеси, сөлөкөтү. Ата-бабанын арбагын ыйык эсептеп урматтоо расмиси түрк-монгол элдеринин, анын ичинде кыргыздардын оозеки чыгармаларында (уламыш-жомоктор, дастандар ж.б.) байыртадан кеңири таралып, өзүнчө жалпылыкты түзөт. Арбакка ишенүү жана аларга арнап курмандык чалуу каада-салттарын өткөрүү кыргыздарда исламга чейин эле белгилүү болгон. Кеңири аймактарга белгилүү болгон арбак жөнүндөгү миф денеден бөлүнүп чыккан «жан» (киши көзү өткөндө) тиги дүйнөдө жашоосун улантат деген түшүнүккө негизделген. Арбакка сыйынуу, аны ыйык саноо ишеними кыргыздардын ишениминде, элдик дастандарда терең сиңген. Ата-бабалардын арбактары кыйын шарттарда колдоп, аларга жардам кылып, дем берип туруучу сыйкырдуу күчтүн милдетин аткарат деген ишеничте болушат (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. – Б.: Бийиктик. 2005. 58-б.).
Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числоарбак
Множ. числоарбактар
Склонение по падежам - "арбак"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?арбак
Родительный Чей?арбактын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?арбакка
Винительный Кого?, Что?арбакты
Местный Где?, У кого?арбакта
Исходный Где?, У кого?арбактан
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?арбактар
Родительный Чьи?арбактардын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?арбактарга
Винительный Кого?, Что?арбактарды
Местный Где?, У кого?арбактарда
Исходный Откуда?, От кого?арбактардан

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: