Меню
Эл-Сөздүк

acquire

[э‘кваэ]
v.
1. ал-, ээ бол-;
2. жет-, жетиш-

Примеры переводов: acquire

Английский Русский
A supplier shall acquire the status of the bidder from the moment of obtaining the tender documents. Поставщик приобретает статус участника торгов с момента получения тендерной документации.
Both parties to the exchange receive immediately the thing they want to acquire for what they give away. Обе стороны в обмен немедленно получить, что они хотят получить за то, что они отдают.
However, in cases provided by this Code or other statutes, such persons shall acquire exclusive rights to use these works. Тем не менее, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными законами, такие лица приобретают исключительные права на использование этих произведений.
to acquire immovable property on the conditions established for aliens and stateless persons by the legislation of the Kyrgyz Republic чтобы приобретать недвижимость на условиях, установленных для иностранцев и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

Примеры переводов: acquire

Английский Кыргызский
A supplier shall acquire the status of the bidder from the moment of obtaining the tender documents. Жөнөтүүчү талапкер статусуна тендердик документтерди алган учурдан тартып ээ болот.
Both parties to the exchange receive immediately the thing they want to acquire for what they give away. Алмашуу процессинин эки тарабы тең каалаган нерсесин алуу үчүн, бири-бирине бир нерсе беришет.
However, in cases provided by this Code or other statutes, such persons shall acquire exclusive rights to use these works. Бирок ушул Кодексте же башка мыйзамдарда каралган учурларда, мындай адамдар бул чыгармаларды пайдаланууга өзгөчө укукка ээ болот.
to acquire immovable property on the conditions established for aliens and stateless persons by the legislation of the Kyrgyz Republic Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн белгиленген шарттарда кыймылсыз мүлк сатып алуу

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: