Меню
Эл-Сөздүк

accommodation

 • жайгаштыруу
 • жайгаштырылыш
 • accommodation

  [экомэ‘дэйшн]
  n.
  1. жай, орун;
  2. физиол. аккомодация

  Примеры переводов: accommodation

  Английский Русский
  In particular describe obligations of the consultant and the project beneficiary with respect to provision of staff, data, facilities, services, accommodation, local transport, equipment, etc. В частности описывают обязанности консультанта и проектного получателю по отношению к обеспечению персонала, данные, объекты, услуги, жилье, местный транспорт, оборудование и т.д.
  Should civil servants be transferred to work in other locations then they shall be paid compensation for transport expenses related with relocation and the costs of temporary accommodation in the new place in the amount and according to the procedures est Если государственные служащие будут переведен на работу в других местах, то они должны быть выплачена компенсация за транспортные расходы, связанные с переездом и расходы на временное жилье в новом месте в размере и в соответствии с процедурами EST

  Примеры переводов: accommodation

  Английский Кыргызский
  In particular describe obligations of the consultant and the project beneficiary with respect to provision of staff, data, facilities, services, accommodation, local transport, equipment, etc. Өзгөчө кеңеш-берүүчүнүн жана долбоордон пайда алуучу компаниянын милдеттерин: персонал, маалымат, иштөө шарттарын, камсыз кылуу каражаттарын, жашаган жерин, транспортун, жабдууларын ж.б. менен камсыз кылуу милдеттерин тактап бериңиз.
  Should civil servants be transferred to work in other locations then they shall be paid compensation for transport expenses related with relocation and the costs of temporary accommodation in the new place in the amount and according to the procedures est Мамлекеттик кызматчы башка жерге кызматка которулган учурда ага көчүүгө байланыштуу транспорттук чыгымдары үчүн, жаңы жерде убактылуу жашагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген өлчөмдө жана тартипте компенсация төлөнөт.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: