Меню
Эл-Сөздүк

работник

м.
жумушчу, кызматкер, кызматчы;
квалифицированный работник квалификациялуу кызматчы;
научный работник илимий кызматчы;
партийный работник партиялык кызматчы, партиялык уюмдарда иштеген кызматчы.

работник

 • жумушчу
 • кызматкер
 • кызматчы
 • Работник

  КЫЗМАТЧЫ – 1) эмгек келишими боюнча иштеп, уюмдун ички эмгек тартибине баш ийүүчү жеке адам. К. (эмгек мыйзамдарынын мааниси боюнча) баардык эле жарандык-укуктук келишим (жалдоо, тапшырма, автордук келишим ж. б. у. с.) боюнча жак болуп саналбайт. Арбир К. төмөндөгүлөргө укуктуу: а) коопсуздук менен гигиена талаптарына жооп берүүчү эмгек шартына; б) жумушуна байланыштуу денсоолугуна келтирилген зыяндын ордун толтурууга; в) эчкандай басмырлоосуз жана мыйзамда белгиленген эң төмөнкү өлчөмдөн төмөн эмес жасаган эмгегине жараша сыйакы алууга; г) жумуш убактысынын узактыгын белгилөө, биркатар кесиптер менен иштер үчүн жумушчу күндөрүн кыскартуу, апталык демалыш күндөрүн, майрам күндөрүн, ошондой эле аржылдык акы төлөнүүчү өргүү берүү менен камсыз кылынган эсалууга; д) кесипкөйлүк бирликтерге биригүүгө, жаш курагы боюнча, эмгекке жарамдуулугун жоготкондо жана башка мыйзамдарда белгиленген учурларда, социалдык жактан камсыздандырылууга; е) өз эмгек укугун сот аркылуу коргоого. К. төмөндөгүлөргө милдеттүү: а) өзүнүн эмгектик милдетин акниеттик менен аткарууга; б) эмгек тартибин сактоого; в)уюмдун мүлкүнө аяр мамиле жасоого; г) белгиленген эмгек ченемин аткарууга. 2) жумуш берүүчү менен эмгек мамилесин түзгөн жеке адам.
  Перевести через онлайн Переводчик

  Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
  strtoupper(RU)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: