Меню
Эл-Сөздүк

agree

[э‘грии]
v.
1. макул бол-;
2. чеч-, бир чечимге кел-;
3. ылайык кел-, дал кел-; it is generally agreed жалпы кабыл алган
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: agree

Английский Кыргызский
to agree макул болуу
I agree with you Мен сиз менен макулмун
I also agree with you. Силердин бул оюңарга мен да кошулам.
I totally agree with you Мен сизге толугу менен кошулам
The Recipient and the Association hereby agree as follows: Алуучу жана Ассоциация ушуну менен төмөнкү тууралуу сүйлөшүштү:
If they fail to agree, their vote shall be counted as an abstention. Эгерде макулдашууга жетишилбесе, алар калыс калды деп эсептелет.
The Association and the Project Implementing Entity hereby agree as follows: Ушуну менен Ассоциация жана Долбоорду ишке ашыруучу агенттик төмөнкү тууралуу төмөнкүдөй сүйлөшүштү:
For decades there were only a very few who would agree with me in this position. Ондогон жылдар бою, ушул көз-карашымды бир нече адам гана колдоп келген.
For decades there were only a very few who would agree with me in this position. Ондогон жылдар бою, ушул көз-карашыма бир нече адам гана макул болуп келген.
Parties may also agree at any time on change of the law applicable to the contract. Тараптар ошондой эле ар кандай мезгилде келишимге карата колдонулуучу укукту өзгөртүү жөнүндө макулдаша алышат.
If a premise is owned by more than one person, they must agree on how to cast their vote. Эгерде имарат жай бирден көп адамга таандык болсо, алар кандай добуш берүү жөнүндө макулдашууга тийиш.
If they fail to agree, the common property shall belong to them as their shared common property. Эгерде мындай чечим алар тарабынан кабыл алынбаса, анда жалпы мүлк аларга жалпы үлүштүк менчик укугунда таандык болот.
Upon entering into contract of property insurance by the insured and the insurer they must agree: Камсыздандырылуучу менен камсыздандыруучунун ортосунда мүлктүк камсыздандыруу келишимин түзүүдө төмөнкүдөй макулдашууга жетишилүүгө тийиш:
Upon termination of the partnership, the premise owners may agree on some other form of ownership. Шериктик жоюлганда имарат жайлардын менчик ээлери менчиктин башка түрүн тандап алууга укуктуу.
Upon entering into the contract of life insurance by the insured and the insurer, they must agree: Камсыздандырылуучу менен камсыздандыруучунун ортосунда жеке камсыздандыруу келишимин түзүүдө төмөнкүдөй макулдашууга жетишилүүгө тийиш:
This rule is not applied if the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic adopts the decision to agree with the President's objections. Эгерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикирлерине макул болуу чечимин кабыл алса, бул жобо колдонулбайт.
Should the applicant not agree with the decision of the Appellate Council he may, within six months from the date of its receipt, appeal to court. Өтүнмө ээси Алелляциялык кеңештин чечимине макул болбосо, ал аны алган күндөн тартып алты айдын ичинде сотко доо менен кайрыла алат.
Should the applicant not agree with the decision of the Appellate Council he may, within six months from the date of its receipt, appeal to court. Өтүнмө ээси Алелляциялык кеңештин чечимине макул болбогон кезде ал аны алган күндөн тартып алты айлык мөөнөттүн ичинде доо менен сотко кайрыла алат.
agree to place material values of the state material reserve for storage on the premises of enterprises, institutions and agencies reporting to them; өздөрүнө караштуу аймактарда мамлекеттик материалдык резервдеги материалдык дөөлөттөрдү сактоо үчүн ишканаларды, мекемелерди жана уюмдарды жайгаштырууга макулдук берет;
In the event the applicant does not agree with the decision of the Appellate Council he may appeal to court within six months as of the date of its receipt. Өтүнмө ээси Апелляциялык кеңештин чечимине макул болбосо, аны алган күндөн тартып алты айдын ичинде доо менен сотко кайрыла алат.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: