Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: additional display

Английский Кыргызский
Display Дисплей
Display modes. Экран режимдери.
Call time display . Чакыруу убактысынын дисплейи .
Display Lock Button Дисплейди бөгөттөө (Lock) нукууру
Additional number two Кошумча номур эки
Additional number one Кошумча номур бир
Additional Information Кошумча маалыматтар
Additional number three Кошумча номур үч
Additional public profile кошумча коомдук конфигурация
Additional Property Insurance Кошумча мүлктүк камсыздандыруу
Additional safety information Кошумча коопсуздук маалымат
Additional Resources About the Film Industry. Киноиндустрия боюнча кошумча ресурстар.
for the purposes of this Additional Financing ушул Кошумча каржылоонун максаттары үчүн
Optional K9-150B Extension Arm with Remote Display Оолактандырылган дисплейлүү K9-150B кошумча УЗАРТКЫЧЫ
But who would get this additional quantity of money? Бирок ушул кошумча акчаны кимдер алат?
additional investment in the Kyrgyz Republic economy; Кыргыз Республикасынын эл чарбасына кошумча инвестиция берүү;
additional services to be provided under the contract; келишимге ылайык көрсөтүлүүчү кошумча кызмат көрсөтүүлөр;
All other mutual commitments are considered additional. Калган бардык өз ара милдеттенмелер кошумча жоболорго таандык.
But then the question is who gets the additional money? Бирок, кайрадан, кошумча акча кимдердин колуна тиет деген суроо келип чыгат.
if no additional outside professional support is required; башка жактан кошумча маалымат алуу зарылчылыгы болбосо;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: