Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: addition operator

Английский Кыргызский
addition; толуктооч;
Please select the operator: Операторду тандаңыз:
There is no commission for the operator. Оператор үчүн комиссия жок.
Phone does not belong to the operator %2. телефону %2 операторуна тиешелүү эмес.
Phone does not belong to the russian operator. номур россиялык операторлордуку эмес.
Contains vegetable fats in addition to cocoa butter. Курамында какао майынан тышкары өсүмдүк майлары да бар.
Contains vegetable fats in addition to cocoa butter. Курамында какао майынан тышкары өсүмдүк тоң майлары да бар.
In addition, we rely in this matter to parents and guardians. Биз мындан тышкары берилген маселеде ата-энелерге жана камкорчуларга да кайрылабыз.
In addition, continuous skills development (e.g. by training) should be carried out. Мындан тышкары квалификацияны үзгүлтүксүз жогорулатуу процесси уюштурулушу керек (мисалы, окутуу).
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations. Буга кошумча атайын аскердик буйрук чыгарылып, батыштагы түпкүлүктүү калк резервациялардан тышка чыкпоого тыйуу салынат.
In addition, civil and municipal servants are also ineligible to be registered as patent attorneys. Ошондой эле, аталган кызматка мамлекеттик жана муниципиалдык кызматкерлер каттала алышпайт.
In addition, small and medium business is the sector of the economy which can create the most workplaces. Мындан тышкары, чакан жана орто бизнес - бул экономиканын көбүрөөк жумуш орундарын түзүүчү сектору.
The Investor will be accountable to the State for the project operator's actions as if these were his own. инвестор макулдашуунун операторунун иш-аракеттери үчүн мамлекет алдында өзүнүн иш-аракеттериндей эле жооп берет.
In addition, the structure and size of projects in rural areas greatly differ from what we have in Bishkek. Мындан тышкары, элет жерлериндеги долбоорлордун түзүлүшү жана өлчөмү Бишкектегиден катуу айырмаланат.
These losses shall be reimbursed in addition to reimbursement of losses provided by Article one hundred of this Code. Бул жоготуулар ушул Кодекстин жүзүнчү беренесинде каралган чыгашалардын ордун толтуруудан тышкары компенсацияланат.
The Registration system shall have the following powers in addition to those established in other sections of this Law: Каттоо тутуму ушул Мыйзамдын башка бөлүктөрүндө айтылгандан башка дагы төмөнкүдөй укуктарга ээ:
In addition, the program paid special attention to gender-related harm reduction services (29% of the clients were women). Мындан сырткары, программа тарабынан зыянды азайтуу кызмат көрсөтүүсүндө гендердик курамга негизги көңүл бөлүндү (кардарлардын 29%ын аялдар түзүштү).
The addition of new money to that already in circulation brought about an up-trend in prices which the government did not like. Өкмөткө көп жага бербеген баалардын өсүшү, жүгүртүмдөгү акчаларга жаңы акчаларды кошуу иш-аракети менен шартталган.
In addition, donor policy seems neither very consistent nor very well co-ordinated, and usually the duration of intervention is very short. Донордук уюмдардын саясаты да анча ырааттуу эмес, ал координацияланбайт, ал эми кийлигишүү узактыгы өтө кыска.
Every change and addition in registration data as well as changes and additions in the entity statutes shall be published in the Official Bulletin. Каттоого тиешелүү бардык өзгөртүүлөр менен толуктоолор жөнүндө маалыматтар, ошондой эле юридикалык жактын жаргындагы өзгөртүүлөр менен толуктоолор расмий бюллетенде жарыяланат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: