Меню
Эл-Сөздүк

научить

сов. кого и с неопр.
үйрөтүү;
научить ребёнка читать баланы окууга үйрөтүү.

научить

үйрөтүү

Примеры переводов: научить

Русский Кыргызский
научить үйрөнүү
Школы с учеников с кыргызским языком обучения также научить детей других национальностей (более 6 национальностей). Окутуу кыргыз тилиндеги мектептерде башка улуттардын (бдан ашык) балдары да окушат.
Они способны научить других американцев о странах и культурах, в которых они служат долго, прежде чем они вернуться в Соединенные Штаты. Алар Кошмо Штаттарга кайтып келгенче эле, башка америкалыктарга өздөрү иштеген өлкөлөр, алардын маданияты тууралуу маалымат беришет.
Студенты США с компьютерными навыками на высоком уровне выбираются так, чтобы программы обмена научить компьютерные навыки для Руанда. Электрондук технологиянын акыркы жетишкендиктерин мыкты өздөштүргөн АКШ студенттери Руандалыктарга компьютердик билим берүүчү « алмашуу» программасына тандалып алынышат.
Действительно, она не может быть; для невооруженного причине не может научить нас чему-либо существенного о значении или нравственности-о том, как жить. Чындыгында андай болушу мүмкүн эмес, тыштан колдоо көрсөтүлбөсө, акыл-эс адамга дөөлөттү же адеп-ахлакты же кандайча жашоо керек экендигин үйрөтө албайт.
Первое правило, или единственное правило, которое мы должны научить всем при объяснении проблемы денег является то, что увеличение количества денег приводит к группе, для людей, для общества, для короля, для император, который делает это, А Кимдир-бирөөгө акчага байланыштуу көйгөйлөрдү түшүндүрүүдө, бирден-бир эрежени айта кетишибиз керек: Кандайдыр бир топ, адамдар, жалпы коом, падыша же император акчанын көлөмүн көбөйткөндө, кырдаал убактылуу гана оңолот.
У Вас собралась команда, теперь Ваша цель научить помочь Вашим Новичкам показать те шаги, которые прошли Вы сами. Поскольку успех не приходит к одному человеку, Вы должны помочь, научить своих новичков. Вашим первым шагом в работе с Новичком должен быть инструктаж, проведите небольшой инструктаж по непонятным ему вопросам. Сиздин командаңыз чогулду, эми сиздин максатыңыз жаңы келген адамдарга Сиз убагында өткөн кадамдарды кандай басып өтүүгө үйрөтүү. Ийгилик жалгыз адамга келбегендиктен сиз жаңы келгендерге жардам беришиңиз керек. Сиздин алгачкы кадамыңыз болуп жаңы келген адамга инструктаж өткөрүү. Ага түшүнүксүз суроолору боюнча кичинекей инструктаж өткөрүлңүз.

Примеры переводов: научить

Русский Английский
научить be taught
Школы с учеников с кыргызским языком обучения также научить детей других национальностей (более 6 национальностей). Schools with pupils being taught in Kyrgyz also teach children of other nationalities (more than 6 nationalities).
Они способны научить других американцев о странах и культурах, в которых они служат долго, прежде чем они вернуться в Соединенные Штаты. They are able to teach other Americans about the countries and cultures in which they serve long before they return to the United States.
Студенты США с компьютерными навыками на высоком уровне выбираются так, чтобы программы обмена научить компьютерные навыки для Руанда. U.S.A. students with high-level computer skills are selected to the exchange program to teach computer skills for Rwanda's.
Действительно, она не может быть; для невооруженного причине не может научить нас чему-либо существенного о значении или нравственности-о том, как жить. Indeed, it cannot be; for unaided reason cannot teach us anything substantive about value or morality-about how to live.
Первое правило, или единственное правило, которое мы должны научить всем при объяснении проблемы денег является то, что увеличение количества денег приводит к группе, для людей, для общества, для короля, для император, который делает это, А The first rule, or the only rule which we have to teach to everybody in explaining the problems of money is that an increase in the quantity of money brings about for the group, for the people, for the society, for the king, for the emperor who does it, a
У Вас собралась команда, теперь Ваша цель научить помочь Вашим Новичкам показать те шаги, которые прошли Вы сами. Поскольку успех не приходит к одному человеку, Вы должны помочь, научить своих новичков. Вашим первым шагом в работе с Новичком должен быть инструктаж, проведите небольшой инструктаж по непонятным ему вопросам.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: