Меню
Эл-Сөздүк

Птицы певчие

сайрагыч куштар; үнүн кубулжутуп чыгарып, көпкө дейре сайрай берүүчү куштар.

Примеры переводов: Птицы певчие

Русский Кыргызский
Ряд учебных семинаров по птицы, кормов, управления плодородием почвы и нулевой обработки почвы методов выращивания будет проводиться во время выставки. Көргөзмө учурунда канаттууларды багуу жана тоют өндүрүү тармактарын өнүктүрүү, жердин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана топуракты нөлдүк ыкма менен себүү темалары боюнча тематикалык семинарлар өткөрүлөт.
Государственный охотничьего фонда включает в себя все дикие животные, птицы, рептилии и земноводных, обитающих природной среды страны, а также тех, доведено до охотничьих угодий с целями воспроизводства независимо от формы собственности в области inhabi Мамлекеттик анчылык фондусу - табигый шарттарда жашаган бардык жапайы жаныбарлар, куштар, сойлоочулар жана жерде - сууда жашоочулар, ошондой эле аңчылык жерлерге көбөйтүү максатында кое берилген жаныбарлар, алар жашаган аймактар кимдин пайдалануусунда эке

Примеры переводов: Птицы певчие

Русский Английский
Ряд учебных семинаров по птицы, кормов, управления плодородием почвы и нулевой обработки почвы методов выращивания будет проводиться во время выставки. A number of training seminars on poultry, feed, soil fertility management, and no-till methods of cultivation will be conducted during the exhibition.
Государственный охотничьего фонда включает в себя все дикие животные, птицы, рептилии и земноводных, обитающих природной среды страны, а также тех, доведено до охотничьих угодий с целями воспроизводства независимо от формы собственности в области inhabi State Hunting Fund comprises all wild animals, birds, reptiles and amphibia inhabiting the country's natural environment as well as those brought to the hunting grounds with the reproduction purposes irrespective of the ownership status of the area inhabi

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: