Меню
Эл-Сөздүк

Обезличенный металлический счет

Баалуу металлдардын жеке белгилерин көрсөтүүсүз эле эсебин жүргүзүү жана баалуу металлдарды тартуу жана жайгаштыруу боюнча операцияларды ишке ашыруу үчүн банк тарабынан ачылган эсеп.

Примеры переводов: Обезличенный металлический счет

Русский Кыргызский
Счет Эсеп
Счет Каттоо жазуусу
Счет: эсеп:
Счет два Экинчи каттоо жазуусу
Счет один Биринчи каттоо жазуусу
Тема на счет: Төмөндөгүлөр эске алынат:
активный счет аракеттеги эккаунт
платежный счет Төлөм суммасы
Счет выключены Каттоо жазуусу аракеттен чыгарылган
Счет не написал каттоо жазуусу конфигурацияланган жок
Давайте поделим счет Келиңиз, эсепти бөлүшөлү
Я бы хотел открыть счет Мен эсеп ачайын дедим эле
Как я могу пополнить счет? Эсепти кандай жолдор менен толтурууга болот?
на счет реализации проекта Долбоорду ишке ашыруу боюнча
Вы дадите мне подробный счет? Мага кеңири чечмеленген эсеп бересизби?
Счет заблокирован в таких случаях: Эсеп бул учурларда бөгөттөлүп калат:
"Счет по игре" ставки предлагается. “Оюндар боюнча эсеп” деген коюм сунуш кылынат.
"Счет по сетам" ставки предлагается. “Сеттер боюнча эсеп” деген коюм сунуш кылынат.
Счет предназначен только для чтения Каттоо жазуусун окуганга гана жетки бар
Если ваш счет пополняется по ошибке. Эгер Сиздин эсебиңизге жаңылыштык менен акча которулган болсо;

Примеры переводов: Обезличенный металлический счет

Русский Английский
Счет Account
Счет Account
Счет: account:
Счет два Account two
Счет один Account one
Тема на счет: Subject to account:
активный счет Active account
платежный счет payment account
Счет выключены Account deactivated
Счет не написал Account not configured
Давайте поделим счет Let's split the bill
Я бы хотел открыть счет I'd like to open an account
Как я могу пополнить счет? How can I deposit my account?
на счет реализации проекта on account of Project implementation
Вы дадите мне подробный счет? Will you give me an itemized bill?
Счет заблокирован в таких случаях: The account is blocked in such cases:
"Счет по игре" ставки предлагается. "Account by game" bet is offered.
"Счет по сетам" ставки предлагается. "Account by sets" bet is offered.
Счет предназначен только для чтения Account is read only
Если ваш счет пополняется по ошибке. If your account is replenished by mistake.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: