Меню
Эл-Сөздүк

Коалиционное правительство

Куранды өкмөт

Коалиционное правительство

КУРАНДЫ ӨКМӨТ – парламенттеги депутаттык орундар аргандай партиялардын ортосунда бөлүндү болуп, анын натыйжасында бир партиялуу өкмөттү түзүү мүмкүнчүлүгү болбогон учурларда парламенттик мамлекеттерде түзүлө турган өкмөт. К. ө. көбүнчө Италия, Венгрия, Бельгия, Нидерланддар, Румынияда түзүлүп келген.

Примеры переводов: Коалиционное правительство

Русский Кыргызский
правительство бийлик
правительство; өкмөт;
Правительство КР Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
Правительство КР Кыргыз Республикасынын өкмөтү
Правительство и право. Мамлекет жана укук.
Правительство и Фильмы Өкмөт жана кино.
Правительство указов КР: Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
Правительство и политика Бийлик жана саясат
Правительство очень невинно. Өкмөттүн эч кандай күнөөсү жок.
Но что сделать правительство? Бирок өкмөт тараптан кандай иш-аракет көрүлдү эле?
Деньги правительство продукт. Акча - бул өкмөт чыгарган өнүм.
Правительство США огни улиц в Фуркат АКШнын өкмөтү Фуркатта көчөнү жарыктандырат
Правительство Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү.
Правительство Кыргызской Республики: Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:
Правительство Кыргызской Республики: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:
Инфляция и правительство контролирует Инфляция жана мамлекеттик көзөмөл
Инфляция и правительство контролирует Инфляция жана мамлекеттик жөнгө салуу
Что может сделать правительство тогда? Ушундай шартта мамлекет эмне кыла алат?
8 Инфляция и правительство контролирует 8. Инфляция жана мамлекеттик жөнгө салуу
Это то, что правительство должно решить. Ушул нерсенин жөнүндө өкмөт чечим кабыл алат.

Примеры переводов: Коалиционное правительство

Русский Английский
правительство government
правительство; government;
Правительство КР The Government of the Kyrgyz Republic
Правительство КР The government of the Kyrgyz Republic
Правительство и право. Government and Law.
Правительство и Фильмы Government and the Movies
Правительство указов КР: The Government of the Kyrgyz Republic decrees:
Правительство и политика Government and Politics
Правительство очень невинно. The government is very innocent.
Но что сделать правительство? But what did the government do?
Деньги правительство продукт. Money is a government product.
Правительство США огни улиц в Фуркат U.S. Government Lights Streets in Furkat
Правительство Кыргызской Республики. the Government of the Kyrgyz Republic.
Правительство Кыргызской Республики: The Government of the Kyrgyz Republic shall:
Правительство Кыргызской Республики: The Government of the Kyrgyz Republic shall:
Инфляция и правительство контролирует Inflation and Government Controls
Инфляция и правительство контролирует Inflation and Government Controls
Что может сделать правительство тогда? What can the government do then?
8 Инфляция и правительство контролирует 8 Inflation and Government Controls
Это то, что правительство должно решить. This is what government has to decide.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: