Меню
Эл-Сөздүк

Коалиционное большинство правительства

өкмөттүн коалициялык көпчүлүгү

Примеры переводов: Коалиционное большинство правительства

Русский Кыргызский
Бишкек, Дом Правительства Бишкек, Өкмөт Үйү
В пользу, конечно, правительства. Албетте, өкмөттүн да.
Авансы правительства принимающей. Уюмдун өз штаб-квартирасы жайгашкан аймактагы өлкөнүн өкмөтүнүн авансылары.
Они очень удобны для правительства. Алар өкмөт үчүн абдан ыңгайлуу.
- Два представителя Правительства КР; - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эки өкүлү;
Но большинство обмены не такого рода. Бирок, бардык алмашуу иш-аракеттеринин жыйынтыктары ийгиликтүү боло бербейт.
понимание национального правительства улуттук өкмөт жөнүндө түшүнүк
Бишкекский городской, Дом правительства Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
Для правительства потратить и опустошить. Акчаны өз керегине жаратып, туш келди чачкан өкмөт үчүн.
Большинство услуги предоставляются бесплатно. Көпчүлүк кызматтар акысыз көрсөтүлөт.
Счета запаса финансовых операций правительства. өкмөттүк каржылык активдердин жана пассивдердин эсебин жүргүзүү.
Компетенция Правительства Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясы
Большинство редакций иметь более одного редактора. Көпчүлүк кабар бөлүмдөрүндө бир нече редактор иштейт.
Постановление Правительства Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Большинство в частном порядке и локально принадлежат негизги бөлүгү жеке жана жергиликтүү менчикте
Большинство детей говорить на родном языке у себя дома. Балдардын көпчүлүгү үйүндө эне тилинде сүйлөшөт.
Деньги был создан рыночной экономики, а не правительства. Аны өкмөт эмес, базар экономикасы жараткан.
Тем не менее, большинство фильмов теряют деньги в театрах. Ушундай болгон учурда деле көпчүлүк фильмдер акчаны кинотеатрларда жоготуп жатат.
Активность: Знание структуры национального правительства иш-чара: Улуттук өкмөттүн түзүмдөрү жөнүндө маалымат
0.2.3.1 Рекомендации для правительства Кыргызской Республики 0.2.3.1 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө рекомендациялар

Примеры переводов: Коалиционное большинство правительства

Русский Английский
Бишкек, Дом Правительства Bishkek, the Government House
В пользу, конечно, правительства. For the benefit, of course, of the government.
Авансы правительства принимающей. Advances by host Government.
Они очень удобны для правительства. They are very comfortable for the government.
- Два представителя Правительства КР; - Two representatives of the Government of the Kyrgyz Republic;
Но большинство обмены не такого рода. But most exchanges are not of this kind.
понимание национального правительства understanding national government
Бишкекский городской, Дом правительства Bishkek City, Government House
Для правительства потратить и опустошить. For the government to spend and devastate.
Большинство услуги предоставляются бесплатно. Most services are offered free.
Счета запаса финансовых операций правительства. Accounts of stock of Government financial transactions.
Компетенция Правительства Кыргызской Республики Competence of the Government of the Kyrgyz Republic
Большинство редакций иметь более одного редактора. Most newsrooms have more than one editor.
Постановление Правительства Кыргызской Республики Decree government of the Kyrgyz Republic
Большинство в частном порядке и локально принадлежат majority privately and locally owned
Большинство детей говорить на родном языке у себя дома. The majority of children speak their native tongue at home.
Деньги был создан рыночной экономики, а не правительства. Money was created by the market economy, not by the government.
Тем не менее, большинство фильмов теряют деньги в театрах. Even so, most films lose money in the theaters.
Активность: Знание структуры национального правительства activity: Knowledge of National Government Structures
0.2.3.1 Рекомендации для правительства Кыргызской Республики 0.2.3.1 Recommendations for the Government of the Kyrgyz Republic

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: