Меню
Эл-Сөздүк

часто

нареч.
1. (нередко) жыш, тез-тез, көп, улам-улам;
часто встречаться с товарищами жолдоштор менен тез-тез кездешип туруу;
часто бывать в кино киного жыш баруу;
2. (близко) жыш, коюу;
деревья посажены часто жыгачтар жыш отургузулган, жыгачтар коюу тигилген;
3. (быстро, без перерывов) тез, тез-тез, улам-улам, үздүксүз.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: часто

Русский Кыргызский
довольно часто; тез-тез;
мы часто приходят. биз көп келебиз
Как часто я должен принимать лекарство? Дарыларды канча жолу ичишим керек?
Их первоначальная прием был часто смешивают. Аларды алгач ар түрдүү кабыл алышкан.
Различные виды денег часто приходилось бороться два заболевания. Акчалардын ар кандай түрлөрү эң негизги эки илдет менен күрөшүп келишкен.
Окончания часто выглядят к вещам, которые могут произойти в следующем. Материал соңунда көбүнчө алдыда боло турган нерселер тууралуу сөз жүрөт.
Здесь она часто в довольно полной поворот, играл застенчивых, уязвимых роли. Мында көп учурда ал, тескерисинче, тартынчаак, сезимтал адамдардын ролун ойногон.
Форма алмаза часто используется в телевизионных новостей и газетных отчетах. Ромб формасы көбүнчө телекерсөтүү жаңылыктарында, гезит кабарларында пайдаланылат.
Они часто найти истории, глядя на изменения в доходе или тратить из года в год. Алар көп учурда, кирешенин же чыгымдын жылдан жылга өзгөрүшүн кароо менен, материал таап алышат.
Окончания часто эхо начала, в том, что они возвращаются к важному месту или лицу. Көп учурда материалдын соңу анын башталышынын жаңырыгы болуу менен маанилүү маселеге же кишиге басым жасалат.
Этот ответ является политическая философия наиболее часто помечены либерализм. Демек, бул учурда жалпыга либерализм деген аталыш менен белгилүү болгон саясий философияны колдонууга болот.
Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда четко обозначена. Жардыруу коркунучка жакын чөйрөлөр кээде так белгиленбейт.
Конечно, фокус может меняться, как они собирают больше информации, и это часто бывает. Албетте, маалыматтардын көбүрөөк жыйналышы менен алардын өзөгү да өзгөрүшү мүмкүн, көп учурда ушундай болот.
Он часто перефразировать идею несколькими различными способами, повторяя его акцентом. Ал кандайдыр бир ойду баса белгилеп көрсөтүү үчүн, аны улам-улам кайталап, ар кандай жол менен түшүндүрүп берээр эле.
Инкубаторы часто кажется, быть использованы в качестве еще ​​одной формой трудоустройства. Көпчүлүк учурларда инкубаторлор эмгекке орноштуруунун формасынын бири катары колдонулат.
"Но это часто старые и жесткие, это мясо, и, кроме того, она имеет необычную количество костей." Бирок ал көбүнчө карган жана катуу, бул эт, жана, ошентсе да, анын адаттан тышкары өлчөмдө сөөгү бар.
Ложные христиане имеют искаженное представление о Боге и часто лицемерной вид преданности Богу. Машаяктын жолдоочусу аталымыш болгондор Кудайга карата бурмаланган көз карашта болуп, өздөрүн Кудайга берилгендей кылып көрсөтүүгө аракет кылышат.
Заголовки, которые пытаются слишком трудно быть смешной, умный, или захвата часто терпят неудачу. Күлкүлүү, курч же кызыктуу кылганга өтө катуу аракет кылган учурда да, кабар аталыштары көбүнчө ойдогудай чыкпай калат.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: