Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: целое число

Русский Кыргызский
множественное число. көптүк сан
Локально: число,% Сумма 2 Жергиликтүү: саны , суммасы %2
неверное число изображенное сүрөттүн номуру жарамсыз
неверное число конечной зоне аяккы аймактын номуру жарамсыз
неверное число первичной зоне баштапкы аймактын номуру жарамсыз
Число учеников в школах колеблется от 162 до 2217. Мектептеги окуучулардын саны 162ден 2217 адамга чейин жетет.
Правилом является: Чем меньше число, тем лучше. Мындагы негизги эреже - цифралар канча аз болсо, ошончо жакшы.
Число женщин, имеющих опыт административной работы Жетекчилик тажрыйбасы бар аялдардын саны
Для краткости, в программе это число называется "общая". Программада кыска болуш үчүн бул сан “тотал” деп аталат.
Это превысило общее число Свидетелей Иеговы более чем 10 млн. Бул Жахабанын Күбөлөрүнүн жалпы санынан10 миллионго көп.
По сравнению с 2001 г. число книг в домашних библиотеках в 2005 упала. 2001-жылга салыштырганда үй китепканаларындагы китептердин саны 2005-жылы азайган.
Наименьшее число женщин был выдвинут от "Ак-Жол" и партий "Асаба" (30 женщин). Ак Жол жана Асаба партияларынан аялдар баарынан аз көрсөтүлдү (30 аял).
Тем не менее, в последние годы, число детей, которые не любят школу удвоилось. Бирок, акыркы беш жылда мектепти каалабаган балдардын саны эки эседен кебөйүп кетти.
Число кандидатов на пост Президента Кыргызской Республики не ограничивается. Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлердин саны чектелбейт.
Общее число таких детей в возрасте от 1 до 17 есть 226 (из которых 76 дети в возрасте ниже 5). Бардыгы 1 жаштан 17 жашка чейинки курактагы 226 бала (алардын ичинен 76 бала 5 жашта).
Лица, включенные или не включенные в число наследников по закону могут быть наследники. Мыйзам боюнча мураскорлордун санына кирген да, кирбеген да адамдар баш тартуу алуучулар болушу мүмкүн.
Умножьте это число на 50 драмов (~ $ 0,1), и вы будете знать минимальную сумму ставки "Система". бул санды 50гө көбөйтүү менен Сиз бул «систем» тибиндеги коюм үчүн эң аз сумманы табасыз.
Число неженатых мужчин в гражданских служб РАО, по крайней мере в два раза меньше, чем женщин. МБОдо никеде турбаган эркектер эң жок дегенде эки эсеге аз.
Максимальное число женщин - 93 - был выдвинут от Демократической партии женщин и молодежи "Жаны Куч". Аялдардын жана жаштардын "Жаңы күч" демократиялык партиясынан аялдар көп көрсөтүлгөн - 93.
Важно отметить, что за период 2007-2008 годов число женщин значительно возросла в политических позиций. Дагы бир айта кетүүчү нерсе - 2007-2008-жылдардын ичинде саясий кызматтагы аялдардын саны алда-канча өстү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: