Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

ходить

несов.
1. жүрүү, басуу, басып жүрүү, жөө жүрүү, жөө басуу, баруу;
ходить по комнате үйдө ары-бери басып жүрүү;
ходить по улице көчөдө жүрүү;
ходить по лесу токойду аралап жүрүү;
ходить лесом токой менен жүрүү;
ходить взад и вперёд или ходить из угла в угол ары-бери басып жүрүү, аркы-терки басып жүрүү;
ходить под руку колтукташып жүрүү;
ходить на лыжах лыжада жүрүү, лыжа тебүү;
ходить большими шагами чоң аттап басып жүрүү, чоң арымдап басып жүрүү;
ходить на цыпочках буттун учу менен басып жүрүү;
ходить в разведку разведкага (чалгынга) баруу;
ходить на охоту ууга баруу (чыгуу);
тучи ходят по небу асманда булут жүрөт;
2. (посещать) баруу, барып туруу, барып жүрүү, келүү, келип туруу, жүрүү;
ходить в театр театрга баруу;
ходить на лекции лекцияга баруу (барып туруу);
ходить в школу мектепке баруу;
ходить по магазинам магазиндерди кыдырып жүрүү;
он часто ходит к нам ал биздикине тез-тез келип турат;
3. в чём (в какой-л. одежде, иметь какой-л. внешний вид) жүрүү;
ходить в шубе тон кийип жүрүү;
ходить в сапогах өтүкчөн жүрүү, өтүк кийип жүрүү;
ходить босиком жыңайлак жүрүү;
4. (о поездах, пароходах и т.п.) жүрүү;
поезда ходят по расписанию поезддер расписание боюнча жүрөт;
ходить под парусами парус менен жүрүү;
5. (о часах) жүрүү; иштөө;
часы ходят хорошо саат жакшы жүрөт;
6. за кем (заботиться, ухаживать) артынан жүрүү, багуу, кароо;
ходить за больным оорулуу кишини багуу (кароо);
ходить за лошадью атты багуу, ат багуу, атты кароо;
7. (в игре) жүрүү;
ходить с короля королду жүрүү, жүрүш королдон болсун;
ходить с козыря көзүрдү жүрүү, көзүр менен жүрүү;
8. разг. (о деньгах) жүрүү, өтүү;
эти деньги ходят всюду бул акча бардык жерде жүрөт;
9. (шататься, колыхаться) теңселүү, солкулдоо, дирилдөө, былкылдоо;
пол ходит под ногами пол солкулдап турат;
10. за кем-чем, на кого-что (охотиться) баруу (аңчылык кылуу, мергенчилик кылуу);
ходить на медведя аюу атууга баруу, аюуга баруу;
11. (быстро двигаться взад и вперёд) жүрүү, тартылуу;
пила легко ходит араа жеңил тартылат;
12. разг. (бурлить) ачуу, кыжылдоо (мис. бозо);
слухи ходят миш-миштер жүрүп жатат; ...деген кабар жүрүп жатат; аңырт-каңшаарлар жүрүп жатат;
ходить вокруг да около разг. ошонун айланасында эле жүрүү (иштин маңызына жетпей, эч бир натыйжа чыгарбай);
ходить по миру кайыр сурап калуу, думана болуп калуу;
ходить по чьим-л. стопам бирөөнүн жолун жолдоо; бирөөнүн жолун жолдоп, ээрчип жүрүү;
ходить гоголем сылаңкороздонуп жүрүү; көйрөңдүк кылып, ыгы жок жасанып жүрүү; башын жогору көтөрүп, койкоюп, какайып жүрүү;
ходить на задних лапках жагынуу, кошамат кылуу;
ходить по рукам колдон колго өтүү;
ходуном ходить см. ходун.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ходить

Русский Кыргызский
ходить сейилдөө
ходить по всему л. минүү
Я ходить в местное почтовое отделение и надеюсь, что мои замечания прибыл к моей семье безопасно. Жергиликтүү почта бөлүмүнө барып, катым үй-бүлөмө аман-эсен жетсе экен деп тилечүмүн.
Мы знаем, что это не всегда будет легко ходить с Богом, живя среди "строптивого и витой поколения». Биз «туура жолдон адашкан, бузулган муундун» арасында жашап жаткандыктан, Кудайдын жолунда жүрүү дайыма эле оңой-олтоң боло бербесин билебиз.
По словам родителей, школы дать детям хорошее образование и большинство детей, как ходить в школу. Ата-энелердин пикири боюнча мектеп балдарга жакшы билим берет жана көпчүлүк балдарга мектепке баруу жагат.
"Много дней я чувствую, как самое лучшее, что я делаю, ходить вокруг общины и приветствовать людей, прямо," сказал он. «Мен көп күндөр бою жамаатты кыдырып, элдер менен саламдашып, сүйлөшүп жүрдүм.
Вы не можете даже ходить по магазинам, вы не можете съесть, вы не можете пить без создания эксклюзивных, неуниверсальные выбор. Бардыгына жалпы эмес, өзгөчө тандоолор болбосо, адам, соода кылуу, тамактануу сыяктуу эң жөнөкөй иш-аракеттерди жасай албай калат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: