Меню
Эл-Сөздүк

равновесие

ср.
1. теңдештик, тең салмак;
равновесие сил күчтөрдүн теңдештиги;
устойчивое равновесие туруктуу теңдештик;
неустойчивое равновесие туруксуз теңдештик;
сохранять равновесие
1) калтаарыбай өзүн өзү кармоо, боюн кармай алуу;
2) перен. таразалоо, тең кылып кармоо;
терять равновесие
1) тең салмагын кармай албоо, жоготуп калталактоо (мис. шыргыйдын үстү менен басканда ж.б.);
2) перен. күйкөлөктөнүү;
2. перен. сабыр сактоочулук, сабырдуулук, күйкөлөктөнбөөчүлүк, ачууга же коркунучка же кубанычка эң эле берилип кетпөөчүлук, оор басырыктуулук;
вывести из равновесия күйкөлөктөнтүү;
душевное равновесие акыл-эстин бир калыпта болушу.

Равновесие

1. теңдеш;
2. тең салмак

равновесие

  • тең салмак
  • тең салмактуулук
  • теңдеш
  • Перевести через онлайн Переводчик

    Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
    strtoupper(RU)
    Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: