Меню
Эл-Сөздүк

пусковой момент

кое берүүчү момент
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: пусковой момент

Русский Кыргызский
момент замат
в момент маалында
Не в момент. мезгилсиз
в данный момент Азыр
удобный момент. кырдаал
Затем Иисус сделал этот момент: Анан Иса төмөнкү ойду баса белгилеген:
Все западные индейцы на тот момент были теперь военнопленные. Бүтүндөй батыштык түпкүлүктүү калк ошол убакыттан баштапазыркы заманга чейин согуштун абактарында калууда.
Общее количество рабочих мест, учитываемых на момент опроса был 486. Изилдөө жүргүзүү мезгилинде жумушчу орундарынын жалпы саны 486ны түзгөн.
Сегодня почти все фильмы проходят цифровую этапе в какой-то момент в его производстве. Бүгүнкү күндө дээрлик ар бир фильм тартылып жатканда кээ бир жерлери цифралык этаптан өтөт.
Стороны могут также договориться в любой момент по изменению закона, применимого к договору. Тараптар ошондой эле ар кандай мезгилде келишимге карата колдонулуучу укукту өзгөртүү жөнүндө макулдаша алышат.
И, как мы ничего о том, что условия будут на тот момент не знал, можно сказать, "Давайте подождем. Ага чейин шарттар кандай болуп каларын билбегендиктен, азырынча биз "Ага чейин күтөлү" деп айта алабыз.
если бы не было объектом страхования не существовало на момент заключения договора страхования; камсыздандыруу келишими түзүлгөн учурга карата камсыздандыруу объектиси жок болсо.
Объект согласия автора не может включать права использовать работ не известны на момент подписания договора. Келишим түзүү учуруна карата белгисиз болгон чыгарманы пайдалануу укугу автордук келишимдин заты боло албайт.
Количество заказал для вывода не может превышать текущий баланс индивидуального игрового счета в тот момент. Төлөп берүүгө тапшырыкталган сумма Катышуучунун жеке оюн эсебиндеги ушул убакка карата калдыктын суммасынан ашпашы керек.
На данный момент выдвижение кандидата от партии не более, чем найти наиболее удобный канал работает за власть. Бүгүнкү күндө партиядан көрсөтүлүү ар бир депутаттыкка талапкер үчүн - бийликке карай жылуу үчүн алда канча ыңгайлуу каналды табуу гана.
Завещатель вправе совершенствовать Завет отчуждения имущества, он не владеет на момент совершенства завещания. Керээз калтыруучу мурасты алууну мураскордун жүрүм-турумунун мүнөзүн белгилүү бир укук чегинде шарттоого укуктуу.
На данный момент, по крайней мере, то, я возьму общество оставаться регионом смежных юрисдикций, связанных с законом. Эң эле болбой калды дегенде, коомду бир нече коңшулаш юрисдикциялардын кандайдыр бир аймагы деп айтсак болот го деп ойлойм.
Цена валюты одного государства, выраженная в валюте другого государства, установленная на момент заключения сделки. Бир мамлекеттин башка мамлекеттин валютасында туюндурулган валютасынын бүтүм келишилген учурга карата белгиленген баасы.
Именно в этот момент, однако, что возражения возникают, и в частности возражений, которые ссылаются на призрак ислама. Бирок ушул жерден каршылык көрсөткөндөр көтөрүлүп чыгышып, Ислам дини коомго чоң коркунуч келтириши мүмкүн деп кооптонушат.
Детство является лучшим и наиболее радостное время в жизни, который следует помнить ребенком как лучший момент своей жизни. Балалык – бул баланын жашоосунун эң сонун жаркыраган учуру катары эсинде кала турган кубанычтуу жана укмуштуудай сонун мезгили.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: