Меню
Эл-Сөздүк

жилищно-коммунальное хозяйство

туракжай-коммуналдык чарба
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: жилищно-коммунальное хозяйство

Русский Кыргызский
сельское хозяйство Айыл чарбасы
Переезд в партнерстве средств, собранных от собственников помещений по жилищно-технического обслуживания организаций и органов местного самоуправления Имарат жайдын менчик ээлерине, турак жайды пайдалануу уюмдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына таандык болгон каражаттарды шериктикке өткөрүп берүү
Программа инвестиций в сельское хозяйство в течение одного года, используя для его реализации средства от кредита АТЭС предоставленной Всемирным банком в размере сорока пяти миллионов долларов США; бир жылда айыл чарбасын инвестициялоо программасын, аны ишке ашырууга Дүйнөлүк банк АРЕАС'га бөлгөн кырк беш миллион АКШ доллары суммасындагы кредит каражаттарын пайдалансын;
Покрытие местную деловую удар означает отчетности по работодателей и работников, строительство и продажа недвижимости, а также бизнес-секторов, которые держат местную экономику идет, будь то сельское хозяйство, производство, добыча, или здравоохранение. Жергиликтүү бизнес тармагында иштөө жалдоочулар менен жумушчулар, курулуш, кыймылсыз мүлк сатуу, ошондой эле жергиликтүү экономиканы кармап турган айыл чарбасы, өндүрүш, кен казуу же саламаттыкты сактоо сыяктуу тармактар боюнча кабарларды жазуу дегенди би
построить, в соответствии с установленным порядком, дороги, лес магазинов, противопожарного и химические станции, жилищно-хозяйственных объектов, зданий для хранения и предварительной обработки сырья и других объектов, необходимых для лесного хозяйства и токой чарбасын жүргүзүү үчүн жана токойду пайдаланууну ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жол курулушун, токой кампаларын, өрткө каршы жана химиялык станцияларды, турак -жай жана чарбалык курулуштарды, даярдалган чийки заттарды сактоо жана алгачкы кайра иштетү
В случае, если невозможно вернуть деньги в течение этого периода времени, жилищно-эксплуатационные организации обязаны заключить договор с вновь созданной партнерства по передаче этого средств в части, полученные от организаций, которые использовали их, п Эгерде каражаттарды бул мезгилдин ичинде кайтарып берүүгө мүмкүн болбосо, анда турак жайды пайдалануу уюмдары аларды мурда пайдаланган уюмдардан мындай каражаттардын келип түшүшүнө жараша аларды бөлүп-бөлүп, бирок алты жылдан кечиктирбестен өткөрүп берүү
Земля несельскохозяйственного назначения или непригодные для сельского хозяйства, как правило, должны быть направлены на строительство промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, железных дорог и автомобильных дорог, линий электроп Өнөр жай ишканаларын, турак-жай муниципалдык чарба объектилерин, темир жана автомобиль жолдорун, май куюу бекеттерин, күйүүчү-майлоочу материалдарды сактоочу жайларды, электр линияларын, магистралдык түтүк өткөргүчтөрдү куруу үчүн, ошондой эле башка айыл
Собранные средства от собственников помещений по жилищно - эксплуатационные организации для капитального ремонта, реконструкции и технического обслуживания многоквартирных единичных зданий, а также средства, полученные организациями жилищно-обслуживания и Имарат жай менчик ээлери тарабынан турак жайды пайдалануу уюмдарына турак үйлөрдү капиталдык ремонттоо жана калыбына келтирүү жана турак жай үйлөрдү күтүү жана ошондой эле менчик ээсинин 1996-жылдын 1-июнунан тартып (Кыргыз Республикасынын биринчи Жаранды
Физическое лицо или группа физических лиц, которые проживают совместно, ведут совместное хозяйство, объединяют полностью или частично свои доходы и имущество и совместно потребляют определенные виды товаров и услуг (главным образом жилье и продукты питания). Домашние хозяйства могут осуществлять любую экономическую деятельность, в том числе производство. Чогуу жашап, биргелешип чарба жүргүзүшкөн, кирешелерин жана мүлктөрүн толугу менен же анын бөлүгүн бириктирген, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым бир түрлөрүн биргелешип керектеген (айрыкча турак жайды жана тамак-ашты) жеке адам же адамдар тобу. Үй чарбалары кандай болбосун экономикалык ишкердикти, анын ичинде өндүрүштү жүргүзө алат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: