Меню
Эл-Сөздүк

Частичный рабочий

толук эмес иштеген жумушчу
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Частичный рабочий

Русский Кыргызский
Наемный рабочий. кызматташ
офисный рабочий. кызматчы
специалистам рабочий уста
Рабочий день, в который проводятся торги в торговых системах. Тоорук системаларында тооруктар өткөрүлгөн иш күнү
Частичный отказ, отказ с оговорками, в условиях или в пользу другого лица, должно быть запрещено. Жарым-жартылай баш тартууга, эскертүүлөр, шарт коюу менен же башка адамдын пайдасына баш тартууга жол берилбейт.
Курс, по которому одна валюта обменивается на другую с поставкой немедленно или на второй рабочий день после заключения сделки. Бир валюта экинчисине дароо берүү же бүтүмгө келишилгенден кийинки экинчи жумуш күнү эле берүү шартында алмаштырылган курс.
Юридическое лицо или гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (рабочий, служебных) обязанностей. Уюм же жаран эмгектик (кызматтык) милдеттерин аткарууда анын кызматкерлери келтирген зыяндын ордун толтурат.
Утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все платежи за свою работу по трудовым или гражданско-правовых договоров, как в месте его полный и неполный рабочий день облагается подоходным налогом. Жабыр тартуучунун албай калган эмгек акысынын (кирешесинин) курамына анын негизги иштеген жери, ошондой эле башка жердеги иши боюнча эмгектик жана жарандык-укуктук келишим боюнча анын эмгегине акы төлөөнүн киреше салыгы салынган бардык түрлөрү кошулат.
Иметь доступ к любым помещений (головной офис, филиал, представительство) микрофинансовых компаний в любой рабочий день в рабочее время или в любое другое время, в течение которого члены наблюдательного органа, органов управления, администрации, руководит байкоо жүргүзүү органынын, башкаруу органдарынын, администрациянын мүчөлөрү, түзүмдүк бөлүктөрдүн башчылары же эсепке алууга жооптуу болгон адамдар иш учурунда микрокаржы компаниясынын ар кандай жайларына (башкы кеңсесине, филиалына, өкүлчүлүгүнө) иш учур

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: